Menu
Semkon
Konference

Dekarbonizace průmyslu jako nezbytná součást ESG

23.6. 2022 | 09:00 - 15:00

Praha, hotel Jurys Inn

Pravidla veřejné podpory EU stanovují podmínky, za kterých je možné poskytovat určitým soutěžitelům na vnitřním trhu, tj. na území všech zemí Evropské unie, veřejnou podporu. Ačkoliv jde o normy práva EU, jsou přímo aplikovatelné na území členských států.

Více o akci

Veřejnou podporou je přitom jakákoliv výhoda udělená členským státem nebo z veřejných zdrojů poskytnutá způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy. Výhody mohou přitom nabýt rozmanitých podob. Může se jednat například o přímé podpory (dotace), daňové úlevy, osvobození či výjimky, zvýhodněné úrokové sazby, záruky za úvěry poskytované za obzvláště výhodných podmínek, poskytnutí pozemků či staveb za výhodných podmínek, náhrada ztrát, zvýhodněné podmínky při veřejném zadávání, odklady poplatků a příspěvků sociální povahy.

Stát a jeho státní organizace či společnosti, kraje, města, svazky obcí, společnosti s kontrolou veřejného sektoru trhu atd. připravující dotační programy, běžně udělují dotace, pronajímají majetek za zvýhodněných podmínek, případně poskytují jiné výhody určitým podnikům, čímž zasahují do hospodářské soutěže. Taktéž oboroví regulátoři či jiné cenové orgány určující ceny či ziskové marže soutěžitelů mohou udělit neslučitelnou veřejnou podporu. Také stát může ve své legislativě vstupovat selektivním osvobozením od určitých povinností do soutěžního prostředí na vnitřním trhu. V jakémkoliv takovém případě je tedy třeba se na straně těchto subjektů ptát, zdali jde z hlediska práva EU o legální, tj. slučitelnou veřejnou podporu. Mimořádná praktická důležitost těchto pravidel vyniká zejména s ohledem na nové programovací období EU 2014-2020 a programy podpor EU v tomto období na investiční projekty. Ve všech těchto programech podpor i v individuálních podporách je ex ante kondicionalitou (podmínkou) čerpání těchto prostředků ze společného rozpočtu EU soulad s unijními pravidly veřejné podpory.

Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady nových pravidel veřejné podpory v rámci investičních projektů fondů EU 2014-2020? Či jaké budou změny a dopady nových pravidel veřejné podpory ve Vašem podnikání? ? 

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, včetně bývalého vedoucího Odboru veřejné podpory na ÚOHS Mgr. Milana Bumbálka, který vystoupí s aktuálním příspěvkem týkajícím se nového výkladového vodítka Komise týkající se lokální veřejné podpory. 

Účast, včetně aktuálního příspěvku, dále přislíbila paní Petra Němečková z Evropské komise, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping). Tento vzdělávací seminář tak bude výjimečnou příležitostí k získání odpovědí k nové právní úpravě přímo od zástupci týmu Evropské komise, který se na nové legislativě podílel. 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení semináře
09:00 - 17:00
Program semináře
17:00
Diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Petra Němečková, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping), Evropská komise

Veřejná podpora  - základ právní úpravy

 
 

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Lokální veřejná podpora – nové výkladové vodítko Komise

 
10:15 - 10:35
Přestávka na kávu
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Veřejná podpora a pravidla fondů EU 2014-2020

 
 

Mgr. David Emr, vedoucí advokát, Weinhold Legal, v.o.s.

Investiční podpory dle nového nařízení o blokových výjimkách 

 
12:30 - 13:15
Přestávka na oběd

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Investiční podpora malým a středním podnikům a regionální veřejná podpora

 
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Investiční projekty v režimu pravidel podpory na služby obecného hospodářského zájmu  

 
15:15 - 15:30
Přestávka na kávu

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., Clifford Chance LLP

Nová pravidla veřejné podpory na investiční projekty v oblasti životní prostředí a energetiky

 
 

Mgr. Matěj Kliman, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

Nová pravidla veřejné podpory na investiční projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací 

 
17:00
diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Praktické informace 4

Dekarbonizace průmyslu jako nezbytná součást ESG

Manažér semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 776 729 865

Místo konání: Velký sál, Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • Vstup na akci pro jednu osobu
  • Občerstvení během dne (kávové přestávky, oběd)
  • Sborník přednášek v tištěné a elektronické podobě

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři (zastoupení je možné bez dalšího poplatku). Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky:

  • do  20. listopadu 2015 bude účtován storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku
  • po 20. listopadu 2015 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturu (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 3 dny před termínem konání akce. V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference/semináře, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná! V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 222 231 227. Finální faktura - daňový doklad Vám bude zaslán po ukončení konference/semináře. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společnosti  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3999 Kč

Registrační poplatek

Registrace 4

Dekarbonizace průmyslu jako nezbytná součást ESG

23.6. 2022 | 09:00 - 15:00 Praha, hotel Jurys Inn

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

3999 Kč

Registrační poplatek

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partneři

Generální partner konference Virtuse Energy, s.r.o.

Logo

Hlavní partner konference
Vertis inveronment finance

Mediální partner konference

Exkluzivní dodavatel vína na
koktail po konferenci


Logo
Logo
Logo

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů