Menu
Semkon
Seminář

Modernizační fond, Inovační fond a další programy

24.5. 2022 | 09:00 - 13:00

Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Pro Českou republiku je z modernizačního fondu dostupných minimálně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % z celkových prostředků Modernizačního fondu. Jak uspět se svým projektem a na co je možné žádat? To se dozvíte na semináři Modernizační fond.

Více o akci

Modernizační fond je další velkou příležitostí, jak podpořit a realizovat vaše projekty. V 9 programech jsou připraveny prostředky na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků. Dotace jsou určeny jak pro zástupce veřejného i soukromého sektoru, tak malé i velké podniky.

Pokud se chcete ucházet o prostředky z modernizačního fondu, musíte znát základní podmínky a pravidla, která pro tuto podporu platí. Další, co zvýší vaši úspěšnost je v hodný projekt a správně podaná žádost. Šanci na úspěch také znásobí dobré tipy, správné informace a rady z praxe. Seminář Modernizační fond vás seznámí se všemi aspekty, které dopomohou k tomu, aby váš projekt byl úspěšný.

Na semináři budou zajištěna všechna nezbytná ochranná opatření tak, abychom zaručili vaši bezpečnost. Pro vaše pohodlí je také možnost se semináře účastnit formou online streamu.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kalkus Kameníčková

 

 

 

Program 4

08:30
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení 
09:00 - 13:00
Program 
13:00
Závěr
 

Ing. Jan Tůma, vedoucí oddělení obchodování s emisemi, MŽP ČR

​Ing. Jiří Morávek, Senior konzultant a jednatel společnosti, Ascend s. r. o.

zástupce Státního fondu životního prostředí ČR

​... a další

Na akci vystoupí a prezentovat budou:

 

V tuto chvíli pro vás připravujeme program. Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Jan Tůma

Ing. Jan Tůma

vedoucí oddělení obchodování s emisemi, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

Jiří Morávek

Ing. Jiří Morávek

Ing. Jiří Morávek, Senior konzultant a jednatel společnosti, Ascend s. r. o.

Jiří Morávek působil v letech 2004 až 2007 na Ministerstvu životního prostředí jako referent a posléze jako zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší a vedoucí oddělení. V jeho kompetenci byla rovněž příprava koncepčních dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a odborných podkladů pro právní úpravu, včetně návrhů regulace zdrojů znečišťování ovzduší. Od roku 2007 působí v soukromé sféře na pozici senior konzultanta a zabývá se poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a investičních dotací na ochranu životního prostředí. Podílel se na přípravě nové právní úpravy pro ochranu ovzduší, na procesech notifikace veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí a na evaluacích operačních programů. Je členem Rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí.

Praktické informace 4

Modernizační fond, Inovační fond a další programy

Manažer semináře: Libuše Kalkus Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Nadace ABF, Václavské nám., 110 00 Praha 1

Doprava:  metro - stanice Můstek nebo Muzeum, tramvaj č. 3,5,6,9,14,24

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1900 Kč

Online přenos

2500 Kč

Registrační poplatek (pro fyzickou účast)

Registrace 4

Modernizační fond, Inovační fond a další programy

24.5. 2022 | 09:00 - 13:00 Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

1900 Kč

Online přenos

2500 Kč

Registrační poplatek (pro fyzickou účast)

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů