Menu
Semkon
Seminář

Světlo v obci - veřejné osvětlení v praxi 2017

16.2. 2017 | 10:00 - 16:30

Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o. , City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Druhý ročník vzdělávacího semináře „Světlo v obci – veřejné osvětlení v praxi“ provede posluchače dopodrobna všemi aspekty vážícími se k této problematice. Přijďte a načerpejte potřebné informace, které Vám pomohou zadat správný požadavek. Přineste svůj projekt a prokonzultujte ho s předními odborníky, získejte zpětnou vazbu a nové informace. Nikdy není pozdě korigovat své představy tak, aby Vaše obec, město či ulice byla dobře osvětlená.

Více o akci

Veřejné osvětlení (VO) má mnoho definic, stručně a výstižně jej můžeme označit jako osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Veřejné osvětlení má za úkol zajistit bezpečnost za tmy, a to nejen v dopravě. Také má estetickou funkci, která se projevuje nejen v noci, ale provází nás po celou dobu, kterou trávíme ve veřejném prostoru a konečně též ovlivňuje noční prostředí a komfort pro obyvatele. Veřejné osvětlení a jeho základní funkce je jasná a roky neměnná. Přicházejí však nové technické možnosti a vývoj posledních let přináší trendy, které v této oblasti získávají na důrazu. 

Zástupci měst a obcí jsou vystaveni neustálému tlaku, aby opravili, rekonstruovali či vybudovali nové VO. Jak se však mají vyznat v nabídkách, technických požadavcích a normách, když jsou současně zodpovědní třeba za vybudování kanalizace, protipovodňová opatření nebo zatíženi jinou administrativou? Proto jsme připravili sérii odborných seminářů "Světlo v obci – veřejné osvětlení v praxi". Provedeme Vás problematikou veřejného osvětlení a nejen jím, ukážeme si např. jak získat finance pro realizaci VO, zadat správně výběrové řízení či jak se vyznat v konkrétní nabídce a prokouknout nekalé praktiky prodejců, jež nabízejí nereálné technické řešení a úspory. Tentokrát se také zaměříme na nové trendy – SMART CITIES a další techniku, kteří jsou s VO spojené.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

 

Program 4

09:00
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 16:30
Program semináře
16:30
Diskuse, závěr semináře 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Jiří Hochman, jednatel, Actispro Light

 

JUDr. Petra Nováková, Ph.D., advokátka, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo - na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

 
 

PhDr. Vlasta Rehnová, akreditovaný dopravní psycholog

VO a bezpečnost nejen v dopravě s důrazem na problematiku přechodů

 
 

Ing. Tomáš Maixner, soudní znalec a předseda Institutu pro rozvoj měst a obcí www.irmo.EU

Je možné, aby bylo veřejné osvětlení "smárt"? 

 
 

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

LED a Smart Cities

 
 

Ing. Libor Kousal CSc., Sektor Infrastructure & Cities, Siemens, s.r.o.

Smart Cities a inteligentní veřejné osvětlení​

 
 

Mirza Hadžiosmanovič, Actispro Light

Svítidla, jejich použití a praktické příklady

 
 

Ing. Martina Svobodová, dotační poradenství OPŽP, provozní poradenství, Agroteam CZ s.r.o.

Možnosti financování veřejného osvětlení a energetických úspor

 

Přednášející 4

Tomáš Novák

doc. Ing. Tomáš Novák Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Tomáš Novák vystudoval VŠB-TU v Ostravě, obor elektroenergetika se zaměřením na technickou diagnostiku, kde získal titul Ing. Poté pokračoval ve studiu oboru elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a technickou diagnostiku, který v roce 2003 zakončil obhajobou Ph. D. Od roku 2006 působí na VŠB – TU v Ostravě jako odborný asistent. V předchozích letech byl ředitelem závodu u společnosti METASPORT akciová společnost či technik u INGE Opava, spol. s r.o. Tomáš je členem České společnosti pro osvětlování, České společnosti pro osvětlování regionální skupina Ostrava, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Je členem redakčních rad časopisů SVĚTLO a ELEKTRO A TRH či ČNK CIE. Tomáš se intenzivně věnuje vědecké činnosti, např. Výzkumu rušivých účinků světla ve venkovním prostředí, Napájení svítidel obnovitelnými zdroji elektrické energie či Úspory elektrické energie v osvětlovacích soustavách.

Petra Nováková

JUDr. Petra Nováková Ph.D.

advokátka, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Petra Nováková je advokátkou Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Do roku 2007 působila jako ředitelka pro právní služby OKD, a.s. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1996, JUDr. – 2002) a následně absolvovala i postgraduální doktorské studium na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru podniková ekonomika a management (Ph.D. – 2006). Specializuje se především na právo obchodních společností včetně koncernového práva, energetické právo včetně horního práva a dále i na restrukturalizace, právo nemovitostí a závazkové právo. Je členkou České advokátní komory. Hovoří česky a anglicky.

Jiří  Hochman

Jiří Hochman

člen řídícího výboru Institutu pro rozvoj měst a obcí (IRMO) a Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

Jiří Hochman po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení v ČT kde pracoval na centrálním energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Jiří se pravidelně účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO. V současné době pracuje jako Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

Tomáš Maixner

Ing. Tomáš Maixner

soudní znalec a předseda Institutu pro rozvoj měst a obcí www.irmo.EU

Tomáš Maixner vystudoval VŠŠE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tématické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval Dodatek TKP 15 - přisvětlování chodců na přechodech. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel i a na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo atd. Rád cestuje a špatně fotí.

Vlasta Rehnová

PhDr. Vlasta Rehnová

akreditovaný dopravní psycholog

PhDr. Vlasta Rehnová je absolventkou Filozofické fakulty UK, obor psychologie, a postgraduálních kursů dopravní psychologie a žurnalistiky. V oboru silniční dopravy působí od r. 1980, především v oblasti bezpečnosti silničního provozu, psychické způsobilosti řidičů, vlivu dopravního prostředí, včetně reklamních prvků při komunikacích, infrastruktury a telematických systémů ve vozidle na chování účastníků silničního provozu. Od r. 1997 do r. 2010 byla členem řešitelských týmů řady projektů EU a VaV Ministerstva dopravy ČR s dopravně-bezpečnostní tematikou z pohledu lidského činitele. V současné době se věnuje soukromé praxi v oboru dopravní psychologie, působí také jako lektor v kurzech celoživotního vzdělávání v této specializaci. Je členkou výboru Asociace dopravních psychologů ČR a Národní aplikační komise EUROPSY.

Libor Kousal

Ing. Libor Kousal CSc.

Sektor Infrastructure & Cities, Siemens, s.r.o.

Ing. Libor Kousal, CSc. vystudoval sdělovací techniku na FEL ČVUT v Praze, kde současně absolvoval i postgraduální studium. Aktuálně působí jako ředitel obchodního segmentu Veřejné osvětlení ve společnosti Siemens, s.r.o. Tento obchodní segment je součástí koncernového sektoru Infrastruktura a města.

Mirza Hadžiosmanovič

Ing. Mirza Hadžiosmanovič

Actispro Light

Mirza Hadžiosmanovič vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze, obor silnoproudá elektrotechnika se specializaci na osvětlování. Zde také získal titul inženýr. Po studiích nabýval zkušenosti ve firmách, které se zabývali výrobou svítidel i ve firmách obchodních, které zastupovali české i zahraniční renomované výrobce osvětlovacích systémů. Zabývá se poradenskou činností a návrhy řešení osvětlení. Je členem komise TNK 76 - osvětlení při ÚNMZ (Český normalizační institut). V současné době působí zejména v oblasti osvětlování veřejných prostranství a komunikací, osvětlování železnice, průmyslových a sportovních areálů.

Martina  Svobodová

Ing. Martina Svobodová

Projektový manažer, Agroteam CZ s.r.o.

Martina Svobodová vystudovala Střední odbornou školu veterinární v Českých Budějovicích, dále ve studiu pokračovala na ZF JČU v Českých Budějovicích, fakulta zemědělská, obor Agroekologie a navazujícím magisterským studiem se specializací Ekologické zemědělství a péče o krajinu. Od roku 2008 Martina pracovala v CENIA, Česká informační agentura životního prostředí jako Specialista RIA (Regulatory impact assessment = hodnocení dopadů regulace) v úseku technické ochrany životního prostředí. Od roku 2010 je projektovým manažerem a aktivně se věnuje zpracování a poradenství v oblasti přípravy a realizace projektů, které čerpají finanční prostředky z EU. Martina hovoří anglickým a německým jazykem.

Praktické informace 4

Světlo v obci - veřejné osvětlení v praxi 2017

Manažer semináře:  Libuše Kameníčkový | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o., City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 10. února 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 10. února 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2500 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

1500 Kč

Poplatek pro obce do 1500 obyvatel

3250 Kč

Základní poplatek pro soukromý sektor

Partneři

Seminář Světlo v obci - veřejné osvětlení v praxi je připraven ve spolupráci s Kocián Šolc Balaštík - Advokátní kancelář 

           

 

Mediální partner semináře:

 

 

Odborní partneři semináře: 

Institut pro rozvoj měst a obcí
www.irmo.EU 

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů