Menu
Semkon
Seminář

Daňová kontrola a daňové spory

5.12. 2017 | 09:00 - 16:00

Praha, konferenční centrum OK Systém, Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4

Jak se prakticky připravit na daňovou kontrolu a jak úspěšně řešit daňové spory - v rámci tohoto semináře Vás provedeme daňovou kontrolou, kdy na dvou případových studiích Vám rozebereme daňový spor mezi daňovým subjektem a správcem daně od A-Z, a to současně z pohledu daňového poradce a právního poradce, kteří se budou v ději daňového sporu vzájemně doplňovat nebo průběžně střídat. První případová studie je z oblasti transferových cen a dopadů na základ daně z příjmů právnických osob a druhá je z oblasti řetězového (karuselového) obchodu a dopadu na daň z přidané hodnoty. Seminář přinese praktické rady a tipy jak se na daňovou kontrolu připravit, kdy učinit prevenci před jejím vznikem a jaké možné prostředky obrany poskytují právní předpisy daňovému subjektu, aby chránil svá práva.

Více o akci

Daňová kontrola a daňové spory

  • Jak se na ně připravit a neprohrát?
  • Praktické tipy, postupy a doporučení pro daňové kontroly 


Pravděpodobnost daňové kontroly je každým rokem vyšší:

  • většina firem nemá prakticky žádné zkušenosti
  • daňová kontrola může mít značné finanční i trestně-právní následky. ​


Víte:

  • jak minimalizovat riziko, že kontrola vůbec nastane?
  • jak se v případě kontroly zachovat?
  • které informace poskytovat a které ne?
  • jak se proti doměření daně či nečinnosti efektivně bránit?
  • jak minimalizovat riziko trestní odpovědnosti

Jednou z věcí, na kterou by měla být každá osoba, daňový subjekt, připravena, je možná kontrola ze strany správce daně (finančního úřadu). Znalost nejen práv a povinností, které pro daňový subjekt a správce daně vymezuje příslušný zákon, může dopomoci každé osobě se účinně bránit proti eventuálním nezákonným postupům při daňové kontrole. Seminář bude také řešit okruhy a problémy, kterými každá osoba, daňový subjekt, prochází v případě kontroly ze strany finančního úřadu. Prezentovány budou nejvíce kontrolované oblasti, na co se v rámci kontroly připravit, jaký je postup kontrol, jaké jsou lhůty. Podíváme se také na prostředky obrany a možné sankce.  Poukážeme na časté strategické chyby a poskytneme praktický návod k jejich prevenci. Řešena bude také aktuální soudní judikatura v oblasti sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů vznikaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů. 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení semináře
09:00 - 16:00
Program semináře
16:00
Diskuse, závěr semináře  

 

Kvíz
Případová studie:
- na daňovou kontrolu v oblasti transferových cen a dopad na DPPO
- na daňovou kontrolu v oblasti řetězových obchodů a dopad na DPH
Daňová kontrola
Dokazování
Obrana u soudu
Řešení dvojího zdanění formou arbitrážní konvence

 

 

 

 

Přednášející 4

Ivan Fučík

Ivan Fučík

daňový poradce, auditor a partner společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Ivan Fučík je auditorem a daňovým poradcem. Ivan Fučík získal zkušenosti několikaletou praxí u poradenských společností působících v rámci tzv. „velké pětky“, z toho více než jeden a půl roku v zahraničí a více než jeden a půl roku v pozici partnera. V roce 1995 založil poradenskou společnost Fučík a partneři, kde pracuje dodnes ve funkci řídícího partnera. Fučík a partneři se řadí mezi 10 největších auditorských a daňově poradenských kanceláří v ČR. Ivan Fučík je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob. K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní automatická výměna informací, problematika transferových cen. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje úspěšně i na poli daňové správy při zastupování klientů před správci daně. Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a několika stovek článků a publikací.

Roman Kramařík

JUDr. Roman Kramařík PhD.

jednatel společnosti JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Roman Kramařík zahájil svoji praxi ještě při studiích jako stážista, nejprve v roce 1994 u Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce) v Paříži, v UBS v Ženevě v roce 1994, UBS v Hongkongu v roce 1995 a ve White & Case v Praze v letech 1995–1997. V letech 1997–2003 pracoval nejprve jako koncipient a později jako advokát v Allen & Overy v Praze a v Londýně. V roce 2004 založil s Nickem Johnsonem a Evou Novákovou advokátní kancelář Johnson & Kramařík, která se později přejmenovala na Johnson Šťastný Kramařík a od roku 2014 působí jako JŠK. Věnuje se síťovým odvětvím, dopravě, hospodářské soutěži a regulaci. Je aktivním rozhodcem a jako advokát zastupoval řadu věcí u soudů i správních orgánů a u Evropské komise. Roman je spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku (Wolters Kluwer / ASPI) a předsedou redakční rady komunitního portálu www.obczan.cz.

Praktické informace 4

Daňová kontrola a daňové spory

Manažer semináře:  Soňa Miňovská| minovska@semkon.cz | 776 457 267

Místo konání:  Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava:  metro trasa C - stanice Pankrác 

Parkování:  parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Je také možné parkovat nedalekém v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 20. listopadu 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, po 20. listopadu 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2900 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Ve spolupráci: 

Logo

 

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů