Menu
Semkon
Konference

Trendy v emisním obchodování 2021

19.10. 2021 | 10:00 - 14:00

Praha, Botanique Hotel Prague

Konference Trendy v emisním obchodování přinese aktuální informace z oblasti emisních povolenek, aktuálního vývoje a projektů s tím spojených.

Více o akci

Po „covidové odmlce“ přichází opět možnost setkat se tváří tvář a získat informace o novinkách v emisním obchodování. Mimo to načerpat zkušenosti z realizace a přípravy projektů, dozvědět se více z oblasti nízkouhlíkové transformace, financování nízkouhlíkových projektů nebo naopak zjistit jakou perspektivu má financování fosilních paliv. V neposlední řadě se i dozvědět jaké jsou technologické možnosti vodíku, který se dostává do popředí dekarbonizačních plánů. Konference nebude jen přehlídkou prezentujících, ale zaměříme se na živou diskuzi, praktické a reálné zkušenosti.

Na konferenci budou zajištěna všechna nezbytná ochranná opatření tak, abychom zaručili vaši bezpečnost. Těšíme se na setkání s vámi!

Za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

09:30
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení 
10:00 - 14:00
Program 
14:00
Závěr
 

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR

Ing. Jan Tůma, vedoucí oddělení obchodování s emisemi, MŽP ČR

​Ing. Jiří Morávek, Senior konzultant a jednatel společnosti, Ascend s. r. o.

Ing. Josef Havlík, vedoucí strategických projektů, C-energy Planá s.r.o.

Ing. Pavlína Novotná, MSc., senior konzultantka a jednatelka, LIPA Trade Consulting SL

Na akci vystoupí a prezentovat budou:

 

V tuto chvíli pro vás připravujeme program. Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Pavel Zámyslický

Ing. Pavel Zámyslický Ph.D.

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisními povolenkami v EU ETS. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.

Jan Tůma

Ing. Jan Tůma

vedoucí oddělení obchodování s emisemi, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

Pavlína Novotná

Ing. Pavlína Novotná MSc.

senior konzultantka a jednatelka, LIPA Trade Consulting SL

Pavlína Novotná získala titul Ing. v oboru Krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze a titul MSc. v oboru Environmentální management for business na Cranfieldské univerzitě ve Velké Británii, kde se zaměřila na environmentální politiku a ekonomiku. Své první pracovní zkušenosti získala v Londýně. Pavlína působí na trhu s emisními povolenkami od r. 2008. V r. 2016 založila svou vlastní konzultační společnost LIPA Trade Consulting SL se sídlem ve Španělsku, kde již radu let před tím žila, dále poskytuje své služby v oblasti emisního obchodování českým a slovenským průmyslovým a energetickým podnikům. Díky spolupráci s finanční korporací Mitsui Bussan Commodities získala zkušenosti ve velkoobchodu energetických produktů obecně a rozšířila své portfolio. Pavlína miluje outdoorové sporty a cestování.

Jiří Morávek

Ing. Jiří Morávek

Ing. Jiří Morávek, Senior konzultant a jednatel společnosti, Ascend s. r. o.

Jiří Morávek působil v letech 2004 až 2007 na Ministerstvu životního prostředí jako referent a posléze jako zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší a vedoucí oddělení. V jeho kompetenci byla rovněž příprava koncepčních dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a odborných podkladů pro právní úpravu, včetně návrhů regulace zdrojů znečišťování ovzduší. Od roku 2007 působí v soukromé sféře na pozici senior konzultanta a zabývá se poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a investičních dotací na ochranu životního prostředí. Podílel se na přípravě nové právní úpravy pro ochranu ovzduší, na procesech notifikace veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí a na evaluacích operačních programů. Je členem Rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí.

Praktické informace 4

Trendy v emisním obchodování 2021

Manažer konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Botanique Hotel Prague , Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Doprava:  Metro stanice - Florenc

Parkování: Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 8 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.  K využití jsou také parkoviště P+R, které jsou umístěny u metra v lokalitách Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most I, II, Nádraží Holešovice a Depo Hostivař – více na http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/ . Protože parkoviště P+R bývají velmi často obsazené, doporučujeme další možnosti pro parkování. Nedaleko hotelu je placené parkoviště Na Florenci 25 Praha 1, Nové město, (vjezd z ulice Na Florenci). Více zde: http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/ 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2900 Kč

Základní registrační poplatek

2500 Kč

Poplatek pro SS, VS a NNO

2320 Kč

Poplatek se slevovým kódem (kód uveďte do vzkazu pro nás)

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů