Menu
Semkon
Seminář

Co je GDPR a jak se na něj prakticky připravit

17.10. 2017 | 10:00 - 16:00

KONFERENČNÍ CENTRUM OK SYSTÉM, NA PANKRÁCI 125, PRAHA 4

Evropská unie schválila konečnou podobu nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) s účinností od 25. května 2018. Do stávajícího systému ochrany osobních dat přináší celou řadu změn a povinností, při jejichž nesplnění hrozí pokuta až ve výši 20 milionu EUR. Nařízení se týká všech společností a firmem. Seminář Vás seznámí s problematikou GDPR a prakticky Vás připraví na všechny procesy, které je potřeba ve Vaší společnosti nastavit.

Motto semináře: Kdo je připraven, není překvapen.

Více o akci

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), které nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nařízení GDPR je přímo aplikovatelné ve všech zemích EU včetně ČR, aniž by jej bylo třeba schvalovat vnitrostátním legislativním procesem, a jeho účelem je harmonizovat právní předpisy o ochraně osobních údajů ve všech členských zemích EU a zajistit volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy. 

Právo na ochranu osobních údajů patří mezi práva zaručená Listinou základních práv Evropské unie.  S ohledem na rychlý technologický vývoj, globalizaci a zvýšený rozsah shromažďovaných údajů má nařízení GDPR nastolit důvěru, která umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém vnitřním trhu tak, aby fyzické osoby mohli lépe kontrolovat své vlastní osobní údaje. Tomu na druhou stranu odpovídají i zvýšené požadavky na subjekty, které s osobními údaji pracují. Těm by neměly uniknout zejména následující novinky:

  • vyšší nároky na získání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  • povinnosti správců a zpracovatelů týkající se zejména zavedení vhodných organizačních a technických opatření, uchovávání dokumentů nebo poskytování informací
  • posílená a nová práva osob poskytujících osobní údaje poskytují (např. právo na přenos svých osobních údajů nebo právo být zapomenut)
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého budou muset některé subjekty, které osobní údaje zpracovávají, jmenovat
  • ohlašovací povinnost v případě úniku či ohrožení zabezpečení osobních dat.

Do účinnosti nové právní úpravy zbývá rok. Buďte na ni dobře připraveni. Za porušení povinností vyplývajících z nařízení GDPR hrozí totiž pokuty až do výše 20 miliónů EUR nebo 4 % z celkového obratu. Dodržování všech povinností vyplývajících z nařízení GDPR bude stejně jako doposud kontrolovat Úřad na ochranu osobních údajů.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

Program 4

09:15
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 16:00
Program semináře
15:30
Diskuse, závěr semináře 
 

Mgr. Markéta Kořínková, advokátka, Advokátní kancelář Bříza & Trubač

Co je to GDPR? Jaké novinky a povinnosti na poli ochrany osobních údajů přináší? 

 
11:30 - 11:50
Přestávka na kávu
 

Mgr. Markéta Kořínková, advokátka, Advokátní kancelář Bříza & Trubač

Jak na implementaci GDPR ve Vaší společnosti? Kde začít a co udělat?
- provedení implementačním procesem na příkladu imaginární společnosti
- vyhodnocení potřeby zavedení záznamů o zpracování osobních údajů, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ve společnosti                                                                                                                                     

 
13:15 - 14:15
Přestávka na oběd
 

Mgr. Martin Kornel, Ph.D., advokát, Frank Bold Advokáti s.r.o.

Potřebujete s příchodem GDPR nové softwarové řešení? S příchodem nového nařízení GPDR se objevuje řada otázek, které si kladou i malé a střední firmy. Je opravdu potřeba implementovat nové softwarové nástroje? Jak na změny v legislativě reagovat a správně nastavit interní systémy, aby byly v souladu s nařízením a nehrozily vám vysoké sankce? Jak upravit vnitřních předpisy a procesy ve firmě? V příspěvku se na tyto a další otázky zaměříme především.

 
15:30 -  16:00
Dizkuse, shrnutí semináře a praktická doporučení

Změna programu vyhrazena.. 

Přednášející 4

Markéta  Kořínková

Mgr. Markéta Kořínková

advokát, Advokátní kancelář Bříza & Trubač

Markéta Kořínková je advokátka spolupracující s advokátní kanceláří Bříza & Trubač. Ve své praxi se zaměřuje především na sporovou agendu, a to civilní (před soudy i rozhodčími institucemi) i správní, insolvenční řízení, poradenství v oblasti smluv a osobních údajů.

Martin Kornel

Mgr. Martin Kornel Ph.D.

advokát, Frank Bold Advokáti s.r.o.

Martin Kornel je advokátem ve Frank Bold advoktáti, s.r.o. Dříve působil jako člen představenstva a vrcholový manažer v několika velkých podnicích, kde odpovídal zejména za právní, personální a systémové otázky. V praxi se specializuje na soukromé právo, především právo obchodních korporací a mezinárodního obchodu, smluvní a pracovní právo. V oblasti ochrany osobních údajů pravidelně školí, publikuje odborné texty a odpovídá za poskytování právních služeb klientům v souvislosti s GDPR. Je rovněž vyučujícím na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Praktické informace 4

Co je GDPR a jak se na něj prakticky připravit

Manažer semináře:  Soňa Miňovská| minovska@semkon.cz | 776 457 267

Místo konání:  Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava:  metro trasa C - stanice Pankrác 

Parkování:  parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 1. října 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, po 1. říjnu 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. ​​

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2250 Kč

Registrační poplatek

1750 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Partneři

Seminář je připraven ve spolupráci s: 

Logo    

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů