Menu
Semkon
Seminář

Jste v souladu s GDPR?

4.4. 2018 | 09:00 - 15:00

Praha, konferenční centrum OK Systém, Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4

GDPR (General Data Protection Regulation), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nová právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů, která vejde v platnost 25. května 2018. Nařízení zavádí nové povinnosti pro všechny subjekty zpracovávající osobní údaje a zároveň zavádí mechanismus k jejich prosazení, tedy možnost udělení vysokých sankcí.

Více o akci
 • Zpracováváte osobní údaje? Jste v souladu s GDPR? 
 • Nevíte, jaké kroky učinit k zavedení GDPR ve firmě?
 • Obstojí Vaše interní procesy a směrnice v oblasti zpracování osobních údajů při kontrole dozorového úřadu?
 • Jsou Vaše obchodní vztahy se zpracovateli ošetřeny smlouvou dle požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů? 
 • Víte, kdy je nezbytné získat souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů? Jaké požadavky na formu a obsah souhlasu klade Obecné nařízení o ochraně osobních údajů? Zda budou platné současné souhlasy, které jste získali?
 • Nejste si jisti, jaké další povinnosti v oblasti GDPR se týkají právě Vás? Kdy zavést službu pověřence, kdy vést záznamy o činnosti, jaká práva mají subjekty údajů? 

Na našem praktickém semináři Vám odpovíme na tyto a jiné otázky z GDPR. 

 Rozsah a náplň semináře:

 • Rychlý přehled práv a povinností vyplývajících z Obecného nařízení
 • Kontrolní orgány 
 • Kroky k zavedení GDPR
 • Praktické příklady implementace ve firemních odděleních s vyhodnocením kroků
 • Jak na interní procesy a směrnice
 • Souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Smlouva upravující zpracování osobních údajů
 • Otázky a odpovědi z oblasti GDPR

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

08:30
Registrace účastníků, káva na uvítanou
09:00
Úvod a zahájení semináře
Program semináře
09:00 -15:00
Diskuze, závěr semináře 
 

Ing. Renáta Habeltová, ekonomka a účetní poradce, Oddělení auditu společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Přehled práv a povinností, kontrolní orgán

 
10:40 - 11:00
Přestávka na kávu
 

Ing. Michal Sikora, manažer auditorského oddělení ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Kroky k zavedení GDPR, souhlas se zpracováním, smlouva na zpracování

12:30 - 13:15
Přestávka na oběd
 

Ing. Renáta Habeltová, ekonomka a účetní poradce, Oddělení auditu společnosti Fučík & partneři, s.r.o.
Ing. Michal Sikora, manažer auditorského oddělení ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Jak na interní procesy, praktické příklady implementace

 
14:45-  15:10
Diskuse, shrnutí semináře a praktická doporučení

Změna programu vyhrazena.. 

Přednášející 4

Michal Sikora

Ing. Michal Sikora

manažer auditorského oddělení ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Ing. Michal Sikora je auditor zapsaný u Komory auditorů ČR od roku 2011. V auditu působí více než dvanáct let a v současnosti je manažerem auditorského oddělení ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o. Kromě statutárních auditů, transakčního a účetního poradenství se ve své praxi zabýval také audity kontrol interních procesů a poradenstvím při tvorbě vnitropodnikových směrnic především výrobních podniků. Součástí těchto auditů a procesů byly i analýzy ochrany dat a vyhodnocení interních kontrol, vč. automatizovaných kontrol z pohledu IT. V současnosti se specializuje na poradenství s implementací GDPR do praxe a audity zpracovávání osobních údajů.

Renáta Habeltová

Ing. Renáta Habeltová

ekonomka a účetní poradce, Oddělení auditu společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Ing. Renáta Habeltová je ekonomka a účetní poradce s více než dvacetiletou zkušeností působící v současnosti v oddělení auditu společnosti Fučík & partneři, s.r.o. Ve své praxi se zabývala také zaváděním účetních systémů ve společnostech a zpracováváním dat ve více firemních systémech. V současnosti se kromě poradenství s GDPR zaměřuje na ekonomické a účetní poradenství, ověřování účetních závěrek včetně interních kontrolních systémů.

Praktické informace 4

Jste v souladu s GDPR?

Manažer semináře:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání:  Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava:  metro trasa C - stanice Pankrác 

Parkování:  parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 20. března 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 20. března 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2250 Kč

Registrační poplatek

1750 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů