Menu
Semkon
Konference

Komunikace – Jak správně komunikovat s veřejností 2017

21.3. 2017 | 09:00 - 16:00

Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o. , City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Municipalitám se dlouhodobě vyplácí, pokud se do rozhodování o rozvoji města či obce maximálně zapojí občané a městské samosprávy to nebudou brát jenom jako povinnost pro učinění zadost zákonu. Dobrá komunikace je totiž základem pro rovnoprávný vztah občan – město/obec.  

Více o akci

Municipalitám se dlouhodobě vyplácí, pokud se do rozhodování o rozvoji města či obce maximálně zapojí občané a městské samosprávy to nebudou brát jenom jako povinnost pro učinění zadost zákonu. Dobrá komunikace je totiž základem pro rovnoprávný vztah občan – město/obec.  Jak zapojit občany do věcí veřejných a zajistit jejich informování o zásadních rozhodnutích a skutečnostech, které ovlivňují chod či obce, jako jsou dopravní uzávěry, havárie a přerušení přívodu energie, změny, nařízení, vyhlášky? Jak komunikovat na facebooku a sociálních sítích, jak ustát věčné provokatéry? 

Zapojování občanů a dobrá komunikace umožňuje překonávat nedorozumění mezi radními, zastupiteli a úředníky na straně jedné a občany na straně druhé. Vede k lepším rozhodnutím orgánů měst a obcí a spolupráci s občany. Usnadní zavádění nepopulárních opatření, která nakonec povedou ke zlepšení životní úrovně v dané obci.  Jak na to? Jak oslovit občany? Jak je získat? Jak postupovat? Jak správně komunikovat? Jak komunikovat na sociálních sítích? Jak na krizovou komunikaci? Proč se snažíte, ale nedaří se Vám? Jakých chyb se vyvarovat? To vše se dozvíte na konferenci Komunikace – Jak správně komunikovat s veřejností 2017. Ukážeme si příklady z praxe. Přednášet budou přední odborníci na komunikaci a témata s tím související.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

 

 

Program 4

09:15
Registrace účastníků a káva na přivítanou
10:00
Úvod a zahájení konference
10:10 - 15:00
Program konference
15:30
Diskuse, závěr konference

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Ing. Pavel Černý, šéfredaktor, časopis PRO města a obce

 

Ing. Pavel Černý, šéfredaktor, časopis PRO města a obce

Pár postřehů ke komunikaci s veřejností

 
 

Ing. Filip Zikmund, MBA, Head of Social Media at Prague City Hall

Komunikace s veřejností - facebook, sociální sítě, internet

 
 

Gen. Ing. Andor Šándor, bezpečnostní poradce

Krizová komunikace

 
 

Lucie Češpivová, členka prezidia AKA, vedoucí pracovní skupiny Veřejná správa, vedoucí sekce České nezávislé agentury, spolumajitelka a jednatelka DORLAND, spol. s r.o.

Praktický návod na více kolová výběrová řízení na dodavatele komunikačních služeb

 
 

Mgr. Martin Nawrath, expert na participaci, facilitátor

Participační přehmaty a jak se jich vyvarovat

 
 
 

Ing. Jan Hevessy, Předseda, Spolek bydlení v Hodkovičkách

Komunikace s veřejnou správou aneb jak to vidí občané

 
 
  • Jak oslovit širokou veřejnost a zjistit její názory a potřeby
  • Krizová komunikace
  • Krizová komunikace „face to face“
  • Komunikace pomocí sociálních sítí
  • Nové trendy komunikace
  • Jak nastavit komunikační kanály – sms, web, internet, rozhlas
  • Jak zapojit občany do procesu plánování
  • Jak správně a otevřeně komunikovat s občany
  • Jaký způsob komunikace zvolit, jaké nástroje jsou osvědčené a fungují a kterých se vyvarovat

Témata konference: 

 

V současné chvíli probíhá tvorba programu. Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Pavel Černý

Ing. Pavel Černý

šéfredaktor, časopis PRO města a obce

Do světa médií a marketingu vstoupil v roce 1993, kdy pomáhal s rozjezdem prvního českého polistopadového časopisu o reklamě a marketingu Strategie. Řadu let pak působil jako zástupce šéfredaktora a šéfredaktor. V roce 2002 založil agenturu Gordica Communication a věnoval se marketingovému poradenství a Public Relations. Na konci roku 2014 byl přizván k projektu nového časopisu PRO města a obce, který se věnuje problematice samospráv. Přijal funkci šéfredaktora a časopis, jehož první vydání vyšlo v lednu 2015, vede dodnes. Úloha předsedajícího konference Jak správně komunikovat s veřejností 2017 je pro něj vítanou příležitostí ke spojení dvou hlavních oborů, v nichž se ve své profesionální kariéře pohyboval.

Filip Zikmund

Ing. Filip Zikmund MBA

Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Od roku 2012 pracuje v marketingu se zaměřením na sociální sítě a nová média. Dlouhé roky se staral o Facebookový profil hlavního města Prahy, kde bylo zapotřebí nastavit jasnou koncepci a strategii. Díky tomu se podařilo z FB profilu Prahy vytvořit hlavní komunikační kanál města, který v krátkodobé i dlouhodobé interakci poráží i (co do počtu fans) desetkrát větší profily metropolí, jako jsou New York City, Chicago, Glasgow, Madrid... Filip se věnuje všem sociálním sítím, spolupracuje s mnoha dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru, kterým se stará o strategii komunikace na sociálních sítích a krizovou komunikaci. Nyní je také CEO společnosti Detonate s. r. o.

Andor Šándor

Gen. Ing. Andor Šándor

bezpečnostní poradce

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) je bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. V současné době působí jako soukromý poradce v oblasti bezpečnosti. Andor Šándor je také autorem mnoha odborných prací na téma bezpečnosti, věnuje se v této oblasti lektorské činnosti a pravidelně se objevuje v nejsledovanějších médiích. http://www.andorsandor.cz/

Lucie Češpivová

Lucie Češpivová

členka prezidia AKA, vedoucí pracovní skupiny Veřejná správa, vedoucí sekce České nezávislé agentury, spolumajitelka a jednatelka DORLAND, spol. s r.o.

Lucie Češpivová je CEO komunikační agentury DORLAND, která byla založena v roce 1991 a patří mezi zakládající členy AKA. Činnost Lucie Češpivové zahrnuje mj. koncepci vnitřního rozvoje a nastavení vnitřních procesů agentury, tvorbu marketingových plánů, strategické plánování komunikačních kampaní apod. V letech 2001 – 2003 byla ředitelkou odboru reklamy České spořitelny, a.s., a manažerkou transformačního projektu redesignu České spořitelny a jejích dceřiných společností. Od května 2014 je Lucie Češpivová členkou prezidia AKA, kde zastupuje sekci Českých nezávislých agentur. Lucie je také vedoucí pracovní skupiny Veřejná správa.

Martin Nawrath

Mgr. Martin Nawrath

expert na participaci, facilitátor

Oblasti participace a facilitacím se věnuje přes patnáct let. Pracoval zejména pro Nadaci Partnerství a řadu obcí, měst, škol, nadací a neziskových organizací. Od ledna 2017 pracuje jako expert na participaci v nedávno zřízené Kanceláři architekta města Brna. Jeho zkušenosti se týkají zejména zapojování veřejnosti do plánování revitalizace veřejných prostor, přípravy strategických dokumentů a koncepcí, rozvoje komunit, řešení konfliktů, vzdělávání apod.

Jan Hevessy

Ing. Jan Hevessy

předseda, Spolek bydlení v Hodkovičkách

Pocházím ze soukromé sféry. Nikdy jsem se nepovažoval a nepovažuji za aktivistu, ale okolnosti kolem připravovaného developerského projektu Hodkovičky na řekou, mě donutily se zapojit do veřejného života. Z počátku jsme byli spolu s místními obyvateli přesvědčeni, že změny, které se udály v komunální politice na Praze 4, nám jasně nahrávají. Do čela Radnice byli zvoleni zástupci strany Zelených a další, kteří jasně proklamovali změny ve prospěch občanů, jejich zapojení do komunální politiky a hlavně usměrnění developerských projektů ve prospěch pražských čtvrtí. O to větší šok byl střet s realitou. Ten nás donutil založit spolek Bydlení v Hodkovičkách a zájmy, které by měly být hájeny ze strany MČ Prahy 4, si musíme hájit na všech frontách sami. My, občané, vnímáme městskou část Hodkovičky i z dlouhodobého hlediska a vadí nám, jak nekoncepčně a zcela proti zájmům místních obyvatel jsou schvalovány a podporovány developerské projekty. Tento dopad pocítíme my občané za pár let, kdy již odpovědnost komunálních politiků za jejich současné činy bude zcela rozptýlená, ale my se s dopady jejich rozhodnutí budeme muset potýkat každý den a náklady znehodnoceného území ponesou občané. Komunálním politikům bylo dané území svěřeno do péče dočasně-na dobu volebního období. O to víc by měli hájit dlouhodobý veřejný zájem ve spolupráci s místními občany, veřejností a odborníky. Občané chtějí dosáhnout toho, aby jednání ze strany Radnice Prahy 4 vůči občanům bylo férové, nedocházelo k zatajování informací, dezinformacím a nekomunikaci. A aby Radnice dělala to, co je správné. Ne to - co se zdá - že je racionální…

Praktické informace 4

Komunikace – Jak správně komunikovat s veřejností 2017

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o., City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 7. března 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, od 8. března 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3999 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Odborný partner konference: 

 

Mediální partner konference:

Logo

 
 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů