Menu
Semkon
Seminář

Jak se prakticky připravit na kontrolu finančního úřadu

30.5. 2017 | 10:00 - 16:30

Novotel Praha Wenceslas Square, Kateřinská 38, Praha 2

Jednou z věcí, na kterou by měl být každý podnikatelský subjekt připraven, je možná kontrola z finančního úřadu. Znalost nejen práv a povinností, které pro podnikatelský subjekt a správce daně vymezuje příslušný zákon, může dopomoci podnikatelům se účinně bránit proti eventuálním nezákonným postupům daňové kontroly. 

Více o akci

Jednou z věcí, na kterou by měl být každý podnikatelský subjekt připraven, je možná kontrola z finančního úřadu. Znalost nejen práv a povinností, které pro podnikatelský subjekt a správce daně vymezuje příslušný zákon, může dopomoci podnikatelům se účinně bránit proti eventuálním nezákonným postupům daňové kontroly. 

Seminář bude řešit okruhy a problémy, kterými podnikatel, daňový subjekt prochází v případě kontroly finančního úřadu. Prezentovány budou nejvíce kontrolované oblasti, na co se v rámci kontroly připravit, jaký je postup kontrol, jaké jsou lhůty. Podíváme se na také na opravné prostředky a možné sankce.  Poukážeme na nejčastěji nalézané chyby a poskytneme praktický návod k jejich prevenci. Řešena bude také aktuální soudní judikatura v oblasti sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů vznikaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů. V neposlední řadě se podíváme na kontroly v souvislosti s EET, jejich průběh a aktuální zkušenosti.

Témata semináře v sekci program

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

 

 

Program 4

09:15
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 16:30
Program semináře
16:30
Diskuse, závěr semináře 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Ing. Ivan Fučík, partner poradenské společnosti Fučík & Partneři   

 

Ing. Ivan Fučík, partner poradenské společnosti Fučík & Partneři

Obvyklý průběh kontroly -  jak kontrola začíná, jak probíhá a jak končí. Lhůty v průběhu kontroly, stížnost na průběh kontroly a její dopady – s důrazem na příklady z praxe

 
 

Ing. Martin Valášek, daňový poradce, poradenská společnost Fučík & Partneři

Chyby při aplikaci zákona o DPH (např. prokazování a riziko odepření nároku na odpočet, dobrá víra odběratele, riziko ručení za DPH aj.) v návaznosti na kontrolní hlášení

 
 

JUDr.  Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Sankce, které v důsledku daňové kontroly hrozí
Obrana v průběhu daňové kontroly 
Obrana po ukončení daňové kontroly
Soudní přezkum

 

Změna programu vyhrazena. 

Přednášející 4

Ivan Fučík

Ivan Fučík

daňový poradce, auditor a partner společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Ivan Fučík je auditorem a daňovým poradcem. Ivan Fučík získal zkušenosti několikaletou praxí u poradenských společností působících v rámci tzv. „velké pětky“, z toho více než jeden a půl roku v zahraničí a více než jeden a půl roku v pozici partnera. V roce 1995 založil poradenskou společnost Fučík a partneři, kde pracuje dodnes ve funkci řídícího partnera. Fučík a partneři se řadí mezi 10 největších auditorských a daňově poradenských kanceláří v ČR. Ivan Fučík je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob. K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní automatická výměna informací, problematika transferových cen. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje úspěšně i na poli daňové správy při zastupování klientů před správci daně. Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a několika stovek článků a publikací.

Martin  Valášek

Ing. Martin Valášek

daňový poradce, poradenská společnost Fučík & Partneři

Ing. Martin Valášek získal zkušenosti několikaletou praxí u poradenských společností působících v rámci tzv. „velké čtyřky". Je specialistou na oblast daně z přidané hodnoty.

Ondřej Trubač

JUDr. Ondřej Trubač Ph.D., LL.M.

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Ondřej Trubač je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení a zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního soudnictví. Dále se ve své praxi zabývá obecně správním právem a novým, rozvíjejícím se podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou účinné lítosti, a to i v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Ve své praxi poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně také přednáší a přispívá do odborných publikací a dalších periodik. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských společnostech.

Praktické informace 4

Jak se prakticky připravit na kontrolu finančního úřadu

Manažer semináře:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Novotel Praha Wenceslas Square, Kateřinská 38, Praha 2

Doprava:  Metro trasa C – I.P. Pavlova

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 2 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. 

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 15. května 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, od 15. května 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2900 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Seminář je připraven ve spolupráci s: 

Logo    

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů