Menu
Semkon
Seminář

Jak se prakticky připravit na kontrolu finančního úřadu

29.11. 2018 | 10:00 - 16:30

Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8 - Florenc

Na semináři Vás krok po kroku provedeme daňovou kontrolou od jejího zahájení až po projednání zprávy a ukončení. Probereme si možné způsoby obrany proti daňovým doměrkům. Vysvětlíme Vám, co to je DK a jaký je rozdíl mezi daňovou kontrolou (DK) a postupem k odstranění pochybností (POP). Vysvětlíme vám Vaše práva a povinnosti při DK. Ukážeme Vám, jak vést dokazování. V neposlední řadě se s Vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a odpovíme na Vaše dotazy.

Více o akci

Jednou z věcí, na kterou by měl být každý podnikatelský subjekt připraven, je možná kontrola z finančního úřadu. Znalost nejen práv a povinností, které pro podnikatelský subjekt a správce daně vymezuje příslušný zákon, může dopomoci podnikatelům se účinně bránit proti eventuálním nezákonným postupům daňové kontroly. 

Seminář bude řešit okruhy a problémy, kterými podnikatel, daňový subjekt prochází v případě kontroly finančního úřadu. Prezentovány budou nejvíce kontrolované oblasti, na co se v rámci kontroly připravit, jaký je postup kontrol, jaké jsou lhůty. Podíváme se na také na opravné prostředky a možné sankce.  Poukážeme na nejčastěji nalézané chyby a poskytneme praktický návod k jejich prevenci. Řešena bude také aktuální soudní judikatura v oblasti sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů vznikaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů. V neposlední řadě se podíváme na kontroly v souvislosti s DPH, jejich průběh a aktuální zkušenosti.

Program semináře:

⇒ pravděpodobnost daňové kontroly je každým rokem vyšší
⇒ většina firem nemá prakticky žádné zkušenosti
⇒ daňová kontrola může mít značné finanční i trestně-právní následky
⇒ víte:

 • Jak minimalizovat riziko, že kontrola vůbec nastane?
 • Jak se v případě kontroly chovat, jak jednat se správcem daně?
 • Jak unést důkazní povinnosti?
 • Jaká specifika má kontrola DPH?
 • Jaké jsou možné sankce?
 • Jak se proti doměření daně či nečinnosti efektivně bránit?

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

Program 4

09:15
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 16:30
Program semináře
16:30
Závěr semináře 
 

Ivan Fučík, partner poradenské společnosti Fučík & Partneři      

Obvyklý průběh kontroly - jak kontrola začíná, jak probíhá a jak končí? Lhůty v průběhu kontroly, práva a povinnosti daňového poplatníka a práva správce daně při DK, to vše s důrazem na příklady z praxe

 
12:00 - 13:00
Přestávka na oběd
 

Jana Kolářová, specialista na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky, poradenská společnost Fučík & Partneři

Na co se zaměřují DK na DPH? (např. prokazování a riziko odepření nároku na odpočet, zapojení do podvodného řetězce firem a dobrá víra odběratele, riziko vzniku ručení za DPH)

 
 

Ondřej Trubač, advokát, AK Bříza & Trubač, s.r.o.

Sankce, které v důsledku daňové kontroly hrozí, obrana v průběhu daňové kontroly, obrana po ukončení daňové kontroly, soudní přezkum

 
 
 • Jak jednat (nejednat) se správcem daně při daňové kontrole,
 • Průběh daňové kontroly od zahájení až po projednání zprávy,
 • Práva a povinnosti daňového subjektu při DK,
 • Jak se bránit nesprávnému postupu správce daně,
 • Praktické rady, jak postupovat a čeho se vyvarovat,
 • Něco málo o dokazování včetně dokazování v návaznosti na účetnictví,
 • Specifika DK DPH (nejčastěji řešené případy)
 • Prokazování nároku na odpočet DPH v rámci DK
 • Prokazování existence plnění a existence dodavatele
 • Vliv formálních podmínek na neuznání nároku na odpočet (ne/existence daňového dokladu, chybějící náležitosti)
 • Zapojení v řetězci zasaženém podvodem – odběratel věděl nebo mohl vědět; odběratel přijal veškerá opatření, která lze rozumně vyžadovat
 • Riziko ručení za DPH dodavatele (věděl, vědět měl a mohl, nákup od nespolehlivého plátce, za neobvyklou cenu atp.)
 • Náležitosti a lhůty pro odvolání,
 • Právní obrana v průběhu DK (stížnost na postup správce daně),
 • Sankce v důsledku DK,
 • Právní obrana po ukončení DK (odvolání, přezkum, obnova řízení a žaloba),
 • Otázky a odpovědi.

Obsah semináře:

 
16:30
Závěr semináře 

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Ivan Fučík

Ivan Fučík

daňový poradce, auditor a partner společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Ivan Fučík je auditorem a daňovým poradcem. Ivan Fučík získal zkušenosti několikaletou praxí u poradenských společností působících v rámci tzv. „velké pětky“, z toho více než jeden a půl roku v zahraničí a více než jeden a půl roku v pozici partnera. V roce 1995 založil poradenskou společnost Fučík a partneři, kde pracuje dodnes ve funkci řídícího partnera. Fučík a partneři se řadí mezi 10 největších auditorských a daňově poradenských kanceláří v ČR. Ivan Fučík je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob. K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní automatická výměna informací, problematika transferových cen. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje úspěšně i na poli daňové správy při zastupování klientů před správci daně. Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a několika stovek článků a publikací.

Ondřej Trubač

JUDr. Ondřej Trubač Ph.D., LL.M.

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Ondřej Trubač je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení a zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního soudnictví. Dále se ve své praxi zabývá obecně správním právem a novým, rozvíjejícím se podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou účinné lítosti, a to i v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Ve své praxi poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně také přednáší a přispívá do odborných publikací a dalších periodik. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských společnostech.

Jana Kolářová

Jana Kolářová

daňový poradce společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Jana Kolářová je daňovou poradkyní zaměřující se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. V těchto oblastech zastupuje klienty v řízeních před správcem daně. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty, Sekce daně z příjmů právnických osob a Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR.

Praktické informace 4

Jak se prakticky připravit na kontrolu finančního úřadu

Manažer semináře:  Soňa Miňovská| minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Doprava:  metro, stanice - Florenc

Parkování: parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 8 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.  K využití jsou také parkoviště P+R, které jsou umístěny u metra v lokalitách Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most I, II, Nádraží Holešovice a Depo Hostivař – více na http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/ . Protože parkoviště P+R bývají velmi často obsazené, doporučujeme další možnosti pro parkování. Nedaleko hotelu je placené parkoviště Na Florenci 25 Praha 1, Nové město, (vjezd z ulice Na Florenci). Více zde: http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/ Příjezd po dálnici D8 – parkoviště Střelničná / Dolejškova Praha 8, celodenní parkování stojí 100kč http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz . Příjezd po dálnici D1 - http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnú před konáním bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 14 ¨dní před konáním bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2900 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Ve spolupráci: 

Logo   

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů