Menu
Semkon
Seminář

Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně

30.3. 2022 | 10:00 - 16:00

Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Seminář Krizová komunikace měst a obcí určený pro starosty, zastupitele a úředníky OÚ, Vás naučí jak komunikovat a reagovat na změny, které mohou nastat v době krizového stavu. 

 

 

Více o akci

Události loňského a letošního roku, ať už pandemie coronaviru, bleskové povodně nebo tornádo na Moravě, opět ukázaly důležitost krizového řízení. Jeho součástí je dobře zvládnutá krizová komunikace, která je v klidných dobách podceňována. 
Seminář Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně Vás připraví jak správně reagovat na změny, které mohou během krizového stavu nastat a jak se vyhnout nejčastějším chybám.

Na semináři budou zajištěna všechna nezbytná ochranná opatření tak, abychom zaručili Vaši bezpečnost.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská
minovska@semkon.cz
774 457 277

 

Program 4

09:30
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 14:15
Program semináře
14:15
Diskuze, závěr semináře 

 

Petr Jansa, Senior PR manager, CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.

Krizová komunikace jako příležitost

 

PhDr. a Mgr. Jiřina Sámková, psycholožka Centra Modrá laguna MUDr.Jana Cimického, CsC.

Význam, prevence, řešení a možnosti zvyšování odolnosti člověka

 

Filip Zikmund, Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Význam a správné využití internetu a sociálních sítí

 

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Filip Zikmund

Ing. Filip Zikmund MBA

Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Od roku 2012 pracuje v marketingu se zaměřením na sociální sítě a nová média. Dlouhé roky se staral o Facebookový profil hlavního města Prahy, kde bylo zapotřebí nastavit jasnou koncepci a strategii. Díky tomu se podařilo z FB profilu Prahy vytvořit hlavní komunikační kanál města, který v krátkodobé i dlouhodobé interakci poráží i (co do počtu fans) desetkrát větší profily metropolí, jako jsou New York City, Chicago, Glasgow, Madrid... Filip se věnuje všem sociálním sítím, spolupracuje s mnoha dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru, kterým se stará o strategii komunikace na sociálních sítích a krizovou komunikaci. Nyní je také CEO společnosti Detonate s. r. o.

Petr  Jansa

Mgr. Petr Jansa

Petr Jansa, Senior PR manager, CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.

Petr Jansa vystudoval obor mediální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovní zkušenosti získával 25 let jako novinář a redaktor Českého rozhlasu 1 Radiožurnál se specializací na motorismus a automobilový průmysl. Následně se rozhodl plně věnovat oboru komunikace, když působil jako poradce ministra na Ministerstvu dopravy ČR pro BESIP, dále jako vedoucí komunikace TSK a.s. a současně začal rozvíjet jako PR manažer, poradce pro krizové řízení, spolupráci s médii a sociální sítě PR sekci agentury CCL. V současné době pracuje již šest let ve společnosti CCL- Conference Ltd. na pozici Senior PR manager kde má na starosti PR, přípravu komunikačních strategií, externí a interní komunikaci klientů, krizovou komunikaci, budování obrazu společnosti, employer branding, marketing a mediální poradenství.

Praktické informace 4

Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně

Organizátorka semináře: Soňa Miňovská | minovská@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Nadace ABF, Václavské nám., 110 00 Praha 1

Doprava:  metro - stanice Můstek nebo Muzeum, tramvaj č. 3,5,6,9,14,24

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference/semináře bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1900 Kč

Registrační poplatek:

Partneři

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů