Menu
Semkon
Seminář

Novela zákoníku práce 2020/2021 - OTÁZKY A ODPOVĚDI

8.10. 2020 | 09:30 - 15:30

Budova ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

Seminář nejen pro zástupce veřejné a státní správy Vás kompletně provede Novelou zákoníku práce. 

Více o akci

Novela zákoníku práce, účinná od července roku 2020 a v části od ledna 2021, přináší mnoho novinek v oblasti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele při výkonu práce a posiluje flexibilitu pracovněprávních vztahů. Svým rozsahem se jedná o významnou novelu, zavádí se jí sdílené pracovní místo, přináší novinky v doručování písemností, výpočtu dovolené, odškodnění při pracovních úrazech, přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele, v oblasti vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, a další.

Cílem semináře je uceleně seznámit účastníky z řad veřejné a státní správy se změnami zákoníku práce, aby byli připraveni na jejich zavedení do praxe. Po absolvování semináře získají kompletní přehled o změnách, které novela zákoníku práce přináší. Na příkladech bude ukázán praktický dopad těchto změn. Personalisté, manažeři a ostatní účastníci tak získají podrobné informace a zjistí podmínky pro využití sdíleného pracovního místa, budou připraveni na nové postupy ohledně výpočtu dovolených (přesah do mzdové agendy) a budou moci kvalifikovaně zakomponovat ustanovení novely do interních předpisů a směrnic.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

08:30
Registrace účastníků
09:30
Úvod a zahájení semináře
09:30 - 15:30
Program semináře
15:30
Diskuse, závěr semináře 

 

  • Identifikace a představení nejvýznamnějších novinek v zákoníku práce
  • Výpočet dovolené a související otázky
  • Doručování významných písemností
  • Sdílené pracovní místo
  • Úprava náhrady újmy na zdraví (pracovní úrazy a nemoc z povolání)
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele
  • Postavení vedoucího pracovního místa
  • Ostatní dílčí změny
  • Související aktuální otázky (rozhodovací praxe soudů a inspektorátu práce)

Témata semináře přednášejí přední odborníci z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti:

 
15:30
diskuse, závěr semináře 

Změna programu vyhrazena 

Praktické informace 4

Novela zákoníku práce 2020/2021 - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Manažér konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Muzeum, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2190 Kč

Registrační poplatek

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů