Menu
Semkon
Seminář

Novela lesního zákona

12.3. 2020 | 09:00 - 15:00

KC ČSVTS, NOVOTNÉHO LÁVKA 5, PRAHA 1

Podrobný odborný seminář k Novele lesního zákona vedený předními odborníky a autory zákona.

Více o akci

Novela přináší řadu důležitých změn - jde například o výčet základních povinností odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí stát, o zavedení opatření obecné povahy jako právní formy, jakou mohou orgány státní správy lesů napříště ukládat opatření v případech, kdy má být vydáno konkrétně formulové opatření v zájmu ochrany lesa, jež se však dotýká blíže neurčeného okruhu adresátů, o ustanovení o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence a o jednotné vykazování těchto údajů, o zpřesnění dosavadních příliš obecně nastavených zvláštních podmínek pro udělení licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, o odstranění terminologických rozporů a s tím související upřesnění postupu orgánů státní správy lesů vyvolaných změnami některých právních předpisů, ale i o celou řadu opatření dalších.

Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady nových pravidel mít na Vaše podnikání?

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků a autorů zákona.

Těšíme se na setkání s Vámi

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

08:15
registrace účastníků
09:00
úvod a zahájení semináře
09:10 - 15:00
program semináře

 

Radomír Charvát, člen předsednictva SVOL, jednatel LDO Vysoké Chvojno s. r. o.
Mgr. Petr Dvořák, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstvo zemědělství ČR
JUDr. Jaromír Kyzour, advokát, AK Kyzour

Mezi přednášejícími se představí a prezentovat budou: 

 
15:00
diskuse, závěr semináře

 

Praktické informace 4

Novela lesního zákona

Manažer semináře:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání:  Konferenční centrum ČVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek, stanice tramvají č. 3 a 17

Parkování:  parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování - podzemní parkoviště, nám. J. Palacha.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1900 Kč

Registrační poplatek pro členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

1900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

2900 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Hlavní partner semináře:

 

 

Mediální partner: 

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů