Menu
Semkon
Konference

Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2016

22.11. 2016 | 09:00 - 17:00

KONFERENČNÍ CENTRUM OK SYSTÉM, NA PANKRÁCI 125, PRAHA 4

Konference Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2016 přinese nové informace a tipy, jak si co nejlépe poradit s propagací, co konkrétního je možné udělat v marketingové komunikaci, aby daná lokalita byla "láska na první pohled". Poradíme, jak komunikovat s místními obyvateli, podnikateli, investory, médii či návštěvníky. Jak zlepšit obraz regionu, města či obce, jak vyzdvihnout místní zajímavosti či čím doplnit veřejný prostor. Posluchač se dozví zajímavé tipy, co použít, aby se jeho lokalita dostala do centra pozornosti. Probírat se budou také zdroje na financování projektů a legislativní podpora. Atraktivita regionů, obcí a měst je základním předpokladem úspěchu dané lokality a také podkladem pro spokojený život místních obyvatel.

Více o akci

V době globalizace, spojené se zvyšováním konkurenčního boje na jedné straně a stále rostoucími nároky návštěvníků na straně druhé, mohou obstát pouze systémově řízené a na trh orientované lokality. Proto v současné době sílící konkurence a nových trendů turisticky významné destinace přijímají a realizují různé programy podporující rozvoj podmínek pro cestování a přilákání resp. udržení návštěvníků. 

Jak nejlépe propagovat region, město či obec je tedy otázka, která v posledních letech nabývá na stále větším a větším významu. Dobrá propagace a promyšlená kampaň prodává. Proto je potřeba plánování a vytváření strategií. Při vytváření marketingové koncepce regionu, města či obce a jeho propagačních materiálů je třeba dobře zvážit, čím chceme přesně potenciálního návštěvníka oslovit. Aby byla prezentace místní samosprávy úspěšná, nestačí mít pouze webové stránky. Zástupci samosprávy musí hledat nové a účinné nástroje, jak prodat své město nebo obec zájmu turistů, investorů či nových obyvatel. To nahrává myšlence, aby se místní samosprávy chovaly jako obchodní značky, čemuž dopomáhají také moderní technologie a trendy.

Avšak, někdy s dobrou propagací, zvýšenou návštěvností a turistkou, roste riziko nepochopení ze strany místních obyvatel. K dobré marketingové strategii tedy patří i to, jak oslovit místní obyvatele a podnikatele, aby propagaci lokality vnímali jako prospěšnou a jako šanci pro uspokojení vlastních zájmů.

Konference Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2016 přinese nové informace a tipy, jak si co nejlépe poradit s propagací, co konkrétního je možné udělat v marketingové komunikaci, aby daná lokalita byla "láska na první pohled". Poradíme, jak komunikovat s místními obyvateli, podnikateli, investory, médii či návštěvníky. Jak zlepšit obraz regionu, města či obce, jak vyzdvihnout místní zajímavosti či čím doplnit veřejný prostor. Posluchač se dozví zajímavé tipy, co použít, aby se jeho lokalita dostala do centra pozornosti. Probírat se budou také zdroje na financování projektů a legislativní podpora. Atraktivita regionů, obcí a měst je základním předpokladem úspěchu dané lokality a také podkladem pro spokojený život místních obyvatel. 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:30
Program konference
16:30
Diskuse, závěr konference 

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Pavel Černý, šéfredaktor, časopis PRO města a obce

 

Mgr. Aleš Pangrác, ředitel Odboru regionálního partnerství a vztahů B2B, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Úvodní prezentace

 
 

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D., Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze

Využití nových trendů v cestovním ruchu při plánování marketingové komunikace destinace

 
 

Vilém Rubeš, Brand Builder, marketingový expert a majitel Statue s.r.o.

Jak vytvořit úspěšnou značku

 
10:30- 10:50
Přestávka na kávu
 

Mgr. Vladimír Halada, majitel grafického studia VLHAdesign s.r.o.

Propagační materiály – jak ano, jak ne – teorie, praxe, krátký praktický workshop

 
12:30- 13:30
Přestávka na oběd
 

Ing. Filip Zikmund, MBA, Head of Social Media at Prague City Hall

Mezinárodní úspěch Prahy na sociálních sítích (jak se propagovat pomocí sociálních sítí)

 
 

Ing. Martin Uhlíř, MBA,  Client Partner pro společnost Business Factory s.r.o.

Facebook a Google jako účinné nástroje v marketingu a propagaci

 
15:00- 15:15
Přestávka na kávu
 

Ing. Halina Kotíková, Ph.D., odborná asistentka, Katedra rekreologie, Univerzita Palackého v Olomouci

Inovace produktové nabídky v cestovním ruchu - aktuální trendy 

 
 

Lucie Češpivová, členka prezidia AKA, vedoucí pracovní skupiny Veřejná správa, vedoucí sekce České nezávislé agentury, spolumajitelka a jednatelka DORLAND, spol. s r.o.

Iniciativa AKA – metodika ZVZ

 
16:30
diskuse, závěr konference

 

Změna programu vyhrazena. V tuto chvíli probíhá tvorba programu. 

Přednášející 4

Vilém Rubeš

Vilém Rubeš

Brand Builder, marketingový expert a majitel Statue s.r.o.

Autor komunikačních strategií i kreativních konceptů, zaměřený na konzistentní budování značek. Kreativní ředitel, producent, textař v agenturách Leo Burnett Advertising a tanagra. Dnes nezávislý konzultant, přednášející, sloupkař. Vilém je Zakládající člen Art Directors Clubu Česká republika (1993), vicepresident ADC (1993 – 2008), člen Prezídia Asociace komunikačních agentur (2004 – 2008),člen mezinárodních i lokálních kreativních jury. Držitelem cca 50 národních a 25 mezinárodních kreativních cen (v oborech CD, CW, AD, režisér, producent). V oboru více než 27. rokem.

Martin Luštický

Mgr. Ing. Martin Luštický Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze

Martin Luštický je absolventem magisterského a doktorského programu Fakulty managementu VŠE a magisterského programu Metropolitní univerzity. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast strategického plánování a aplikace manažerských metod v oblasti cestovního ruchu a rozvoje regionů. Jako proděkan pro rozvoj a vnější vztahy se zaměřuje na koncepční podporu dlouhodobého rozvoje fakulty a budování jejího dobrého jména a vnějších vztahů na lokální, regionální i mezinárodní úrovni.

Halina Kotíková

Ing. Halina Kotíková Ph.D.

odborný asistent, Katedra rekreologie, Univerzita Palackého v Olomouci

Vysokoškolská učitelka na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorkou knihy Nové trendy v nabídce cestovního ruchu a řady dalších publikací. V rámci svého oboru se zaměřuje zejména na nové trendy v cestovním ruchu a na marketing cestovního ruchu. Dlouhodobě působí také jako hodnotitelka projektů Evropské unie v oblasti cestovního ruchu.Její odborná činnost souvisí především s marketingem cestovního ruchu, destinací cestovního ruchu a kvalitou v cestovním ruchu. Vystudovala VŠE Bratislava, Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu, Banská Bystrica (Ing.) a VŠB Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.) Od roku 1995 – dosud působí jako odborná asistentka, Katedra rekreologie FTK UP. Působí také jako konzultant pro přípravu projektů, hodnocení a monitorování projektů v rámci Pilotního programu ověřování Strukturálních fondů Evropské unie v mikroregionech Haná a Jeseníky, v pracovní skupině pro zpracování Programu rozvoje Olomouckého kraje, v Komisi cestovního ruchu při Radě Statutárního města Olomouce, v Komisi pro rozvoj cestovního ruchu při Radě Olomouckého kraje. Je v řídícím výboru mezinárodního projektu A.V. E. C. (Aliance evropských měst kulturního dědictví) a další.

Vladimír Halada

Mgr. Vladimír Halada

majitel grafického studia VLHAdesign s.r.o.

Vladimír Halada vystudoval Pedagogickou fakultu, Karlova univerzita v Praze a od roku 2005 provozuje grafické studio VLHAdesign s.r.o. V předchozích letech pracoval jako Vedoucí propagačního oddělení Strany Lidové (první volební kampaň) a Vedoucí oddělení turistiky DDM Praha 1. Od roku 1989 je instruktorem Prázdninové školy Lipnice, kde vede a vytváří s týmy kurzy Bottega, Dejavu, Green, DoNitraZeMě a Quo Vadis?. Je autorem projektu Go!, který se ujal na většině středních škol pod názvem Adaptační kurz. Příležitostně také vede arteterapeutické skupiny. V neposlední řadě je zakládajícím členem spolku DoNitra, který tvoří výtvarné, řemeslné a rozvojové kurzy na středisku Brána skal.

Martin Uhlíř

Ing. Martin Uhlíř MBA

Client Partner pro společnost Business Factory s.r.o.

Martin Uhlíř, pracuje jako Client Partner pro společnost Business Factory s.r.o., která má nejvyšší stupeň spolupráce se světovými digitálními giganty Google a Facebook. V roce 2000 vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na ČZU, o dekádu později na stejné škole získal titul MBA. Většinu své profesní kariéry strávil v online médiích (Centrum.cz, Aktuálně.cz, E15.cz), nyní se zaměřuje na poradenství v oblasti výkonové reklamy na internetu obecně.

Pavel Černý

Ing. Pavel Černý

šéfredaktor, časopis PRO města a obce

Do světa médií a marketingu vstoupil v roce 1993, kdy pomáhal s rozjezdem prvního českého polistopadového časopisu o reklamě a marketingu Strategie. Řadu let pak působil jako zástupce šéfredaktora a šéfredaktor. V roce 2002 založil agenturu Gordica Communication a věnoval se marketingovému poradenství a Public Relations. Na konci roku 2014 byl přizván k projektu nového časopisu PRO města a obce, který se věnuje problematice samospráv. Přijal funkci šéfredaktora a časopis, jehož první vydání vyšlo v lednu 2015, vede dodnes. Úloha předsedajícího konference Jak správně komunikovat s veřejností 2017 je pro něj vítanou příležitostí ke spojení dvou hlavních oborů, v nichž se ve své profesionální kariéře pohyboval.

Filip Zikmund

Ing. Filip Zikmund MBA

Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Od roku 2012 pracuje v marketingu se zaměřením na sociální sítě a nová média. Dlouhé roky se staral o Facebookový profil hlavního města Prahy, kde bylo zapotřebí nastavit jasnou koncepci a strategii. Díky tomu se podařilo z FB profilu Prahy vytvořit hlavní komunikační kanál města, který v krátkodobé i dlouhodobé interakci poráží i (co do počtu fans) desetkrát větší profily metropolí, jako jsou New York City, Chicago, Glasgow, Madrid... Filip se věnuje všem sociálním sítím, spolupracuje s mnoha dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru, kterým se stará o strategii komunikace na sociálních sítích a krizovou komunikaci. Nyní je také CEO společnosti Detonate s. r. o.

Lucie Češpivová

Lucie Češpivová

členka prezidia AKA, vedoucí pracovní skupiny Veřejná správa, vedoucí sekce České nezávislé agentury, spolumajitelka a jednatelka DORLAND, spol. s r.o.

Lucie Češpivová je CEO komunikační agentury DORLAND, která byla založena v roce 1991 a patří mezi zakládající členy AKA. Činnost Lucie Češpivové zahrnuje mj. koncepci vnitřního rozvoje a nastavení vnitřních procesů agentury, tvorbu marketingových plánů, strategické plánování komunikačních kampaní apod. V letech 2001 – 2003 byla ředitelkou odboru reklamy České spořitelny, a.s., a manažerkou transformačního projektu redesignu České spořitelny a jejích dceřiných společností. Od května 2014 je Lucie Češpivová členkou prezidia AKA, kde zastupuje sekci Českých nezávislých agentur. Lucie je také vedoucí pracovní skupiny Veřejná správa.

Praktické informace 4

Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2016

Manažer konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Ke stažení 4

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14. listopadu 2016 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 14. listopadu 2016 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3490 Kč

Poplatek pro soukromý sektor

2990 Kč

Poplatek pro státní a veřejnou správu

1490 Kč

Poplatek pro obce do 1500 obyvatel a NNO

Partneři

Mediální partner konference:

Logo

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů