Menu
Semkon
Konference

Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2018

21.11. 2018 | 09:00 - 16:00

Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Třetí ročník konference „Jak nejlépe propagovat region, město a obec“ přinese nejnovější trendy a nové podněty jak si co nejlépe poradit s marketingovou komunikací, stejně jako konkrétní tipy, co je možné udělat, aby se z určité lokality stala "láska na první pohled". 

Více o akci

Poradíme, jak komunikovat s místními obyvateli, podnikateli, investory, médii a návštěvníky. Inspirujeme Vás, jak zlepšit obraz regionu, města či obce, jak vyzdvihnout místní zajímavosti nebo čím doplnit veřejný prostor. To, jak nejlépe propagovat region, město či obec, je otázka, která v posledních letech nabývá na stále větším významu. Dobrá propagace a promyšlená komunikace totiž prodávají i v tomto oboru.


Při vytváření marketingové koncepce a propagačních materiálů regionu, města či obce je nutné skutečně dobře zvážit, čím chceme potenciálního návštěvníka oslovit. Aby byla prezentace místní samosprávy úspěšná, nestačí už dnes mít pouze webové stránky.

Zástupci samosprávy musí hledat nové nástroje, jak upoutat ke svému městu nebo obci zájem turistů, investorů či nových obyvatel. Dnešní svět se svými moderními technologiemi nahrává myšlence, aby se místní samosprávy více chovaly jako standardní obchodní značky

Konference „Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2018“ bude řešit následující témata:
 

► Aktuality a trendy v cestovním ruchu (CzechTourism)

► Instagram a Instagram Stories - návod, jak region, město či obec prakticky propagovat na sociálních sítích

► Turistické a městské aplikace

► Doporučení, jak sestavit marketingovou a kreativní strategii

► Tipy, jak kreativně tvořit propagační a marketingové texty

► Doporučení jak na webové stránky, aplikace, grafiku

► Návod, jak neudělat „marketingovou botu“

... a další

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:30
Program konference
16:30
Diskuse, závěr konference

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Pavel Černý, šéfredaktor, časopis PRO města a obce

 

Pavel Černý, šéfredaktor, časopis PRO města a obce

Úvod konference a krátký kvíz pro účastníky s možností výhry předplatného časopisu PRO města a obce

 
 

Mgr. Aleš Pangrác, ředitel Odboru regionálního partnerství a vztahů B2B, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Úvodní prezentace, aktuality a trendy v cestovním ruchu

 
 

Vilém Rubeš, Brand Builder, marketingový expert a majitel Statue s.r.o.

Dobro došli do Mukačeva, aneb jak najít diferenciační ideu pro svou destinaci?

 
10:15 - 10:35
Přestávka na kávu
 

Martin Charvát

Tipy jak kreativně a správně používat grafiku pro propagaci a tvorbu kampaní

 
 

Hugo Ondřej Kočka

Moderní technologie jako nástroj propagace

 
12:00 - 13:00
Přestávka na oběd

Nátálie Pecháčková, právnička, Frank Bold Advokáti

Právo v marketingu – autorská práva, duševní vlastnictví, sdílení obsahu na soc. sítích, atd.

 
 

Miloslav Knepr, dělník české reklamy

Workshop 1:  Pohled za humna – ukázky destinačních kampaní, jak ano a jak ne

Filip Zikmund, Head of Social Media at Prague City Hall

Workshop 2: Návod, jak region, město či obec prakticky propagovat na sociálních sítích 

 
 
16:30
diskuse, závěr konference

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Vilém Rubeš

Vilém Rubeš

Brand Builder, marketingový expert a majitel Statue s.r.o.

Autor komunikačních strategií i kreativních konceptů, zaměřený na konzistentní budování značek. Kreativní ředitel, producent, textař v agenturách Leo Burnett Advertising a tanagra. Dnes nezávislý konzultant, přednášející, sloupkař. Vilém je Zakládající člen Art Directors Clubu Česká republika (1993), vicepresident ADC (1993 – 2008), člen Prezídia Asociace komunikačních agentur (2004 – 2008),člen mezinárodních i lokálních kreativních jury. Držitelem cca 50 národních a 25 mezinárodních kreativních cen (v oborech CD, CW, AD, režisér, producent). V oboru více než 27. rokem.

Pavel Černý

Ing. Pavel Černý

šéfredaktor, časopis PRO města a obce

Do světa médií a marketingu vstoupil v roce 1993, kdy pomáhal s rozjezdem prvního českého polistopadového časopisu o reklamě a marketingu Strategie. Řadu let pak působil jako zástupce šéfredaktora a šéfredaktor. V roce 2002 založil agenturu Gordica Communication a věnoval se marketingovému poradenství a Public Relations. Na konci roku 2014 byl přizván k projektu nového časopisu PRO města a obce, který se věnuje problematice samospráv. Přijal funkci šéfredaktora a časopis, jehož první vydání vyšlo v lednu 2015, vede dodnes. Úloha předsedajícího konference Jak správně komunikovat s veřejností 2017 je pro něj vítanou příležitostí ke spojení dvou hlavních oborů, v nichž se ve své profesionální kariéře pohyboval.

Filip Zikmund

Ing. Filip Zikmund MBA

Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Od roku 2012 pracuje v marketingu se zaměřením na sociální sítě a nová média. Dlouhé roky se staral o Facebookový profil hlavního města Prahy, kde bylo zapotřebí nastavit jasnou koncepci a strategii. Díky tomu se podařilo z FB profilu Prahy vytvořit hlavní komunikační kanál města, který v krátkodobé i dlouhodobé interakci poráží i (co do počtu fans) desetkrát větší profily metropolí, jako jsou New York City, Chicago, Glasgow, Madrid... Filip se věnuje všem sociálním sítím, spolupracuje s mnoha dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru, kterým se stará o strategii komunikace na sociálních sítích a krizovou komunikaci. Nyní je také CEO společnosti Detonate s. r. o.

Miloslav Knepr

Miloslav Knepr

dělník české reklamy, Partner ve společnosti Silver Pack RM s.r.o.

Miloslav Knepr v reklamním a komunikačním byznyse pracuje už třicet let. Prošel různými pozicemi v mezinárodních reklamních agenturách (Leo Burnett, MARK BBDO, WMC Grey ), kde pracoval pro významné domácí i mezinárodní klienty z různých kategorií, včetně cestovního ruchu: CzechTourism, Letiště Praha, Česká republika, Emirates, RGCML,a další. V posledních dvou letech se věnuje konzultacím u rozličných klientů a v letošním roce založil společnost SilverPack, která se věnuje cílené komunikaci na dospělé.

Aleš Pangrác

Aleš Pangrác

ředitel odboru Regionální partnerství a vztahy B2B, CzechTourism

Hugo Ondřej  Kočka

Hugo Ondřej Kočka

tvůrce mobilních aplikací

Praktické informace 4

Jak nejlépe propagovat region, město a obec 2018

Manažer semináře:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Doprava:  metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha. 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnú před konáním bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 14 před konáním bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3490 Kč

Poplatek pro soukromý sektor

2990 Kč

Poplatek pro státní a veřejnou správu

1490 Kč

Poplatek pro obce do 1500 obyvatel a NNO

Partneři

Mediální partner konference:

Logo

 
 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů