Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2021

25.5. 2021 | 09:00 - 16:00

online

Pátý ročník prestižní konference

Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci.

Více o akci

Rok 2021 je klíčovým ​pro moderní energetiku z hlediska zákona o podporovaných zdrojích energie, nového energetického zákona, kontrol přiměřenosti podpory a startu Modernizačního fondu. Chcete vědět co vás čeká v příštím desetiletí? Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad politické reprezentace, ministerstev i odborníků z byznysu a praxe. Součástí programu je i doprovodný program skýtající možnost neformálního setkání a navázání kontaktů.

Hlavní témata konference:    

 • nové trendy ve fotovoltaice: Budeme stavět agrivoltaiku či plovoucí elektrárny? Nahradíme uhlí sluncem?
 • dopady novely zákona o podporovaných zdrojích energie a novely energetického zákona a na sektor moderní energetiky
 • kontroly přiměřenosti podpory u solárních elektráren
 • co přinese Modernizační fond a Národní plán obnovy
 • budoucí podpora pro solární elektrárny
 • zkušenosti s aukcemi obnovitelných zdrojů ze zahraničí
 • jak úspěšné jsou dotační programy pro fotovoltaické elektrárny a akumulaci a chystané novinky
 • zkušenosti s rozvojem solární energetiky v okolních státech
 • světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií a akumulace
 • jaké jsou aktuální podmínky možnosti financování obnovitelných zdrojů energie
 • legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště
 • ​jakou roli bude hrát zelený plyn vyrobený pomocí fotovoltaiky do budoucna.


Těšíme se na setkání s Vámi, 

Veronika Šilhová, Solární asociace a Libuše Kameníčková, SEMKON, s.r.o.

Program 4

Veškeré detaily k programu konference a přednášejícím naleznete na: www.solarnikonference.cz

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2021

Online konference

Konference bude pro Vaše bezpečí probíhat online formou. Virtuální meeting Vám přinese další možnosti, jako je rozšířená komunikace s přednášejícími a dalšími účastníky, záznam akce, virtuální expo a další.

Po přihlášení na konferenci od nás obdržíte podrobné informace, kde se dozvíte, jak se na akci přihlásit a další.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: online přístup na akci pro jednu osobu. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2500 Kč

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK

1900 Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK PRO ČLENY SOLÁRNÍ ASOCIACE

1500 Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK PRO SS A VS

Registrace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2021

25.5. 2021 | 09:00 - 16:00 online

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

2500 Kč

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK

1900 Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK PRO ČLENY SOLÁRNÍ ASOCIACE

1500 Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK PRO SS A VS

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe