Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2016

28.4. 2016 | 09:00 - 17:00

Praha, hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci Solární energie a akumulace v ČR, kterou připravujeme a organizačně zajišťujeme ve spolupráci se Solární asociací www.solarniasociace.cz

Solární energetika zažívá nezadržitelný rozvoj a je oprávněně vnímána jako šetrný zdroj energie a možnost úspory nejen pro domácnosti. Zbývá však hodně otázek pro zájemce o nové instalace i provozovatele a majitele stávajících zařízení.

Konference „Solární energie a akumulace v ČR 2016“ proto spojí témata výhledového potenciálu a možností solární energetiky u nás s aktuálními problémy a hrozbami pro tento obor moderní energetiky. Diskuzní příspěvky se například dotknou rizik spojených s potenciálním prověřováním oprávněnosti výše podpory pro obnovitelné zdroje ze strany Evropské komise. Diskutovat se budou také bariéry nového růstu solární energetiky a řada dalších otázek prezentovaných předními odborníky z oblasti obnovitelných zdrojů či energetiky.

Více o akci

Solární energetika je oblastí, která celosvětově zažívá dynamický rozvoj. Pokrok z hlediska nových technologií i dostupnosti pro nejširší veřejnost, jaký tento energetický sektor zaznamenal v posledních letech, je těžko srovnatelný s jinými oblastmi nejen energetiky. Další příležitostí otvírá spojení solární energetiky s možnostmi ukládání energie pomocí baterií. 

Rok 2016 může přinést potřebné oživení zájmu o solární elektrárny na střechách domů díky podpoře v rámci programu Nová zelená úsporám. Přesto však musí tento šetrný zdroj energie čelit nestabilnímu legislativnímu prostředí, které ohrožuje nejen zájemce o nové instalace, ale také se významně dotýká již realizovaných projektů. 

 

Konference „Solární energie a akumulace v ČR 2016“ proto spojí témata výhledového potenciálu a možností solární energetiky u nás s aktuálními problémy a hrozbami pro tento obor moderní energetiky. Diskuzní příspěvky se například dotknou rizik spojených s potenciálním prověřováním oprávněnosti výše podpory pro obnovitelné zdroje ze strany Evropské komise. Diskutovat se budou také bariéry nového růstu solární energetiky a řada dalších otázek prezentovaných předními odborníky z oblasti obnovitelných zdrojů či energetiky..    

 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Tel.: 774 457 267
E-mail: minovska@semkon.cz

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuse a závěr konference 

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Pavel Doucha, partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o. 

 

Petra Němečková, Member of the Legal Service, European Commission, Legal Service, AIDE team (State aids and anti-dumping)

Pravidla slučitelné podpory v oblasti energií z obnovitelných zdrojů

 
 

Pavel Jirásek,  zástupce ředitele Odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Novela energetického zákona a Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

 
 

Blahoslav Němeček, výkonný ředitel, expert pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, EY Česká republika

Návratnost projektů aneb jak ERÚ stanovil podporu OZE dle zákona č. 180/2005 
 

10:45 - 11:15
Přestávka na kávu
 

Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativa a trh, ČEZ, a.s.

Pohled na novelu energetického zákona a Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

 
 

Michal Šnobr, externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Globální pohled na změny v energetice a decentralizaci 

 
 

Vladimír Hochman, Technical Manager, Photon Energy Operations CZ s.r.o. | Jiří Ruttner, Technical Manager – Central Inverters, PHOTON ENERGY OPERATIONS CZ s.r.o.

Nejčastější poruchy střídačů, jejich prevence, oprava a monitoring

 
 

Radek Šnábl, partner, Red Signal Advisory

Vliv (ne)stability na kvalitu podnikání v sektoru OZE

 
13:15 - 14:00
Oběd
 

Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR

Nová zelená úsporám: Podpora malých fotovoltaických elektráren v obytných domech

 
 

Petr Novotný, dotační poradce

Fotovoltaika, akumulace energie, elektromobilita a chytré sítě – přehled dotačních možností v programu OP PIK

 

Jan Jašek,  Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Financování velkých i střešních FVE a pohled bankovního sektoru 

 
15:30 - 15:45
Přestávka na kávu
 

Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce a ředitel úseku Řízení distribučních aktiv

Rozvoj chytrých sítí 

 
 

Jiří Procházka, ředitel Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy, EGÚ Brno, a. s.

Nová tarifní struktura a dopad na FVE

 
 

Tomáš Jelínek, ředitel NetPro Systems a EnergyCloud | Jan Purkrábek, EnergyCloud - odd. rozvoje | Tomáš Horský, technický ředitel

EnergyCloud - ukládání elektřiny a decentralizovaná energetika

 
 

Martin Sedlák, ředitel, Aliance pro energetickou soběstačnost

Shrnutí konference a představení ocenění Obnovitelné desetiletí

 
17:30
Diskuze, závěr konference, pozvání na sklenku vína

Přednášející 4

Petra Němečková

Mgr. Petra Němečková Ph. D., LL.M.

Member of the Legal Service, European Commission, Legal Service, AIDE team (State aids and anti-dumping)

Mgr. Petra Němečková, Ph. D., LL.M. vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru právo, kde získala titul Mgr. Poté se věnovala studiu LL.M., European Legal Studies, College of Europe (Brugy, 2004), na King’s College (Londýn, 2008) získala postgraduální diplom v oboru Economics of Competition Law a na závěr obhájila titul Ph.D. na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 působí u Evropské komise v Bruselu v právní službě, obor AIDE (veřejné podpory a anti-dumping). V předchozích letech pracovala jako advokátka v oblasti soutěžního a evropského práva u společností Arnold&Porter LLP (Brusel a Londýn, 2006 – 2011) a Latham&Watkins LLP (Brusel, 2004 - 2006).

Pavel Šolc

Ing. Pavel Šolc

člen představenstva ČEZ Distribuce a ředitel úseku Řízení distribučních aktiv

V roce 1981 absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze, v roce 1986 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. V roce 1992 strávil jeden semestr na Pennsylvánské univerzitě studiem modelování energetických systémů. Svou profesní kariéru započal v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha jako výzkumný pracovník technického rozvoje. V letech 1993—1999 pracoval ve společnosti ČEZ jako specialista strategie, později jako vedoucí oddělení tvorby analýz scénářů rozvoje sekce Strategie. V roce 1999 nastoupil jako vedoucí obchodu do společnosti ČEPS, od roku 2004 zde působil jako ředitel sekce. V letech 2005 až 2009 ve společnosti ČEPS zastával funkci ředitele sekce strategie, od roku 2010 až do května 2012 vykonával funkci ředitel korporátní služby ČEPS. Od května 2009 do června 2010 byl vedoucím poradců ministra průmyslu a obchodu. Dne 21. května 2012 byl jmenován do funkce náměstka ministra, řídil sekci energetiky. V současnosti je poradcem ministra. Od 1.4. 2016 bude působit na pozici člena představenstva ČEZ Distribuce a bude zodpovědný za rozvoj chytrých sítí.

Michal Šnobr

Ing. Michal Šnobr

externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T právě v oblasti energetiky. Michal Šnobr má více než 20 let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky věnuje podnikání v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, správy nemovitostí a také výrobě montovaných a kontejnerových staveb. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Michal Šnobr je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

Blahoslav Němeček

Ing. Blahoslav Němeček

výkonný ředitel, expert pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, EY Česká republika

Blahoslav Němeček je renomovaný energetický expert, který měl v době svého působení na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace na starosti organizování trhu s elektřinou a plynem, procesy liberalizace obou těchto trhů, regulační strategii, včetně regulace teplárenství, cenová rozhodnutí ERÚ pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, řešení sporů, přípravu zákonů pro energetiku a navazujících prováděcích vyhlášek a dále systém podpory využívání obnovitelných zdrojů, systém podpory kombinované výroby tepla a elektřiny. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídícím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl také členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou v Praze. Mezi jeho koníčky patří cyklistika, hokej a rocková hudba.

Jan Jašek

Ing. Jan Jašek

Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Jan Jašek vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Po vysoké škole působil jako finanční auditor ve společnosti Deloitte. Následně zastával pozici interního auditora pro evropské záležitosti ocelářské skupiny Evraz. V roce 2011 nastoupil do Kompetenčního centra UniCredit Bank a od roku 2015 vede Energy Team, kde se věnuje převážně financování obnovitelných zdrojů, energetiky a projektovému financování. Během své profesní praxe se rovněž specializuje na oblasti účetnictví, mezinárodních účetních standardů, podnikových financí a procesů.

Tomáš Jelínek

Tomáš Jelínek

ředitel NetPro Systems a EnergyCloud

EnergyCloud - projekt sdružuje zejména malé a střední výrobce a spotřebitele elektrické energie z OZE vybavené akumulační bateriovou stanicí. Základní osou projektu je moderní postoj k budoucnosti energetiky, který spočívá ve spojování vysokého počtu decentralizovaných lokálních výrobců a provozovatelů akumulačních stanic spolupracujících skrze vzdálené řízení a monitoring jako virtuální elektrárna. Ustavujícím článkem je společnost NetPro Systems, výrobce výkonové a řídící elektroniky s produktovou koncepcí domácích baterií určených k ukládání elektřiny. Aplikace těchto ucelených systémů realizuje jak ve formě domácích baterií pro rodinné domy, tak ve vyšších kapacitách pro průmyslové a komerční objekty nebo správce distribučních soustav. Jedním z oficiálních pilotních partnerů zapojených do projektu EnergyCloud je také významný dodavatel elektromobilů - Nissan ČR.

Vladimír Hochman

Ing. Vladimír Hochman

projektový a technický manažer

Ing. Vladimír Hochman je absolventem na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. V rámci své dosavadní profesní kariéry působil například ve společnosti Fluor s.r.o., kde zastával pozici Associate Design Engineer (Projektant elektro-silnoproud). Od roku 2010 pracuje pro skupinu Photon Energy. V rámci skupiny nejprve působil ve společnosti Photon Engineernig s.r.o., kde jako Projekt Manager, řídil výstavbu fotovoltaických elektráren. Dnes působí ve společnosti Photon Energy Operations CZ s.r.o., která poskytuje O&M servis v rámci celé Evropy na více než 150 MW FVE. Vladimír Hochman působí ve společnosti na pozici Technical Manager, přičemž má na starosti řízení technického týmu, který zajišťuje provoz a údržbu téměř 50 MW portfolia FV elektráren v České republice a na Slovensku.

 Pavel Jirásek

Ing. Pavel Jirásek

zástupce ředitele Odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Po ukončení studia nastoupil do Státní energetické inspekce, kde od roku 2005 vedl oddělení teplárenství. V roce 2008 nastoupil do odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zastává pozici zástupce ředitele tohoto odboru. Na ministerstvu se zabývá přípravou a tvorbou energetické legislativy. Je autorem několika novel zákona o hospodaření energií, energetického zákona i spoluautorem návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie včetně jeho aktuální novely a celého spektra příslušných prováděcích vyhlášek ke zmíněným zákonům.

Jiří Ruttner

Jiří Ruttner

Technical Manager – Central Inverters, PHOTON ENERGY OPERATIONS CZ s.r.o.

Jiří Ruttner vystudoval Střední odbornou školu elektrotechnickou se specializací na informační a komunikační technologie, následně pracoval na vývoji a výzkumu měřících počítačových systémů v oblasti GPS a dopravního průmyslu. V pozdějších letech působil jako technický specialista vysokokapacitní bezdrátové komunikace v pásmu 10GHz ve společnosti Miracle Network a rovněž jako projektant bezdrátových páteřních sítí pro společnost Casablanca INT. Od roku 2010 zastával funkci technického ředitele ve společnosti Energy Expert, kde řídil výstavbu desítek elektráren v České republice a od roku 2012 pracuje jako technický manažer v oddělení centrálních střídačů – Inverter Cardio společnosti Photon Energy Operations CZ, kde se stará o portfolio centrálních střídačů v objemu cca 200MW střídačů po celé Evropě.

Petr Novotný

Ing. Petr Novotný

specialista na energetiku a udržitelný rozvoj ve společnosti RENARDS dotační, s.r.o.

Petr Novotný vystudoval Ekonomicko – správní fakultu Masarykovy Univerzity v oborech Finanční podnikání a Podnikové hospodářství, zároveň získal bakalářský titul na University od Huddersfield ve Velké Británii v oboru European Business a část studia strávil na University of Jyväskylä ve Finsku, kde se zaměřoval především na studium obnovitelných zdrojů energie. Po vysoké škole působil jako finanční auditor ve společnosti Ernst & Young. Od roku 2014 pracuje ve společnosti RENARDS dotační, kde se specializuje na projektové řízení v oblasti ochrany přírody a obnovitelné energetiky.

Jan Kanta

Ing. Jan Kanta

ředitel útvaru Legislativa a trh, ČEZ a.s.

Ing. Jan Kanta je absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Svoji kariéru začínal v Západočeské energetice, a. s., kde působil na různých odborných pozicích, až se v roce 2001 stal ředitelem divize Obchod s energiemi a členem představenstva. Jeden rok pak působil jako předseda představenstva a generální ředitel Středočeské energetiky, a. s. Od roku 2004 pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., kde prošel různými sekcemi, od Marketingu až po současnou Legislativu a trh. Jan je také členem výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky a předsednictva Asociace energetických manažerů.

Jiří Procházka

Ing. Jiří Procházka

ředitel sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy, EGÚ Brno, a. s.

Jiří Procházka se ve společnosti EGÚ Brno, a. s., inženýrské a konzultační společnosti v elektroenergetice, dlouhodobě věnuje problematice regulace cen v elektroenergetice. Již před zahájením liberalizace, tj. v roce 2001, se podílel na přípravě metodiky regulace a postupu stanovení regulovaných cen přenosu, systémových služeb, distribuce a dalších regulovaných složek. V průběhu čtyř regulačních období spolupracuje s ERÚ i subjekty elektroenergetiky na přípravě podkladů pro vydání cenových rozhodnutí v oblasti elektroenergetiky. Tyto činnosti souvisí s průběžnou aktualizací metodiky regulace a stanovení cen, zpravování analýz a podkladů na úpravu legislativy.

Radek Šnábl

Radek Šnábl

partner, Red Signal Advisory

Radek Šnábl působil v letech 2006 až 2013 jako člen porady vedení MF a ředitel (krom dalších) mezinárodně právního odboru zodpovědného za mezinárodně právní investiční spory známé veřejnosti spíše jako mezinárodní arbitráže, v tomto období dokázala ČR uspět v deseti po sobě jdoucích sporech bez jediné prohry. V roce 2013 za MF jednal v rámci tzv. meziresortního připomínkového řízení při přípravě novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Vedl řešitelský tým MF, který v roce 2013 navrhoval změnu sazby tzv. solární daně pro instalace uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Od roku 2014 partner společnosti Red Signal Advisory, která se specializuje na strategii vedení investičních sporů

Martin Sedlák

Martin Sedlák

ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák působí od roku 2012 na pozici ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost. Aliance je nezávislou platformou zabývající se tématy šetrné energetiky v českém i světovém kontextu. V rámci své pozice se podílel na připomínkování návrhu Státní energetické koncepce a zákonů, které ovlivňují fungování obnovitelných zdrojů. Absolvent Vysokého učení technického v Brně (2008), obor Energetické inženýrství se zaměřením na tepelnou a jadernou energetiku. V minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011), kde se zabýval ekonomickými aspekty jaderné energetiky a legislativou atomového odvětví (omezená odpovědnost za jadernou škodu a účast obcí v řízeních dle atomového zákona). Podílel se také na oponentuře zprávy Nezávislé energetické komise při Vládě ČR – jaderné kapitoly (2008). V roce 2010 koordinoval projekt Chytrá energie, jehož cílem bylo vytvořit energetickou koncepci ekologických organizací.

Jakub Hrbek

Ing. Jakub Hrbek

ředitel Odboru řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR

Po zakončení studií na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, odboru elektroenergetiky, v roce 2008, pracoval v rodinné firmě zabývající se dodávkou malých větracích jednotek a tepelných čerpadel. V roce 2010 nastoupil na Státní fond životního prostředí ČR na pozici speciality obnovitelných zdrojů programu Zelená úsporám. Postupně se vypracoval na vedoucího metodiky pro program Zelená úsporám a od roku 2014 zastává pozici ředitele odboru řízení národních programů, který na úrovni Státního fondu životního prostředí zaštituje národní dotační programy jako Nová zelená úsporám a Národní program životní prostředí.

Pavel Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2016

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Barceló, Na Strži 32, 140 00 Praha

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části bez placených zón stání. Podzemní hotelové garáže jsou v současné době v rekonstrukci, v okolí hotelu lze bez problémů zaparkovat.Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

  

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14. dubna 2016 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 15. dubna 2016 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

6200 Kč

Registrační poplatek

4800 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

2490 Kč

Registrační poplatek

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů