Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2017

25.4. 2017 | 09:00 - 17:00

Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

„Informace, inspirace, inovace“

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci Solární energie a akumulace v ČR, kterou připravujeme a organizačně zajišťujeme ve spolupráci se Solární asociací www.solarniasociace.cz

Solární energetika zažívá nezadržitelný rozvoj a je oprávněně vnímána jako šetrný zdroj energie a možnost úspory nejen pro domácnosti. Zbývá však hodně otázek pro zájemce o nové instalace i provozovatele a majitele stávajících zařízení.

Více o akci

Letošní 2. ročník konference Solární energie a akumulace v ČR navazuje loňský velmi úspěšný 1.ročník. V roce 2016 byla hlavním tématem notifikace, nestabilní legislativní prostředí a dotační politika v oblasti OZE. 

Zdá se, že rok 2017 může být v mnohém pro instalační společnosti i nejširší veřejnost optimističtější. Řada nových dotačních programů, úprava legislativy a revoluční možnosti akumulace skýtají naději na oživení zájmu o solární elektrárny na střechách.  

 

Zda tomu tak skutečně bude a kam směřuje evropská a česká nejen solární energetika- to jsou hlavní témata konference Solární energie a akumulace v ČR 2017. Připravujeme pro Vás atraktivní program založený na vystoupení špičkových přednášejících z ministerstev, politické reprezentace, evropských institucí a odborné veřejnosti. Konference vytváří unikátní platformu pro setkání a diskuzi v této dynamické a rozvíjející se oblasti.

 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Tel.: 774 457 267
E-mail: minovska@semkon.cz

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuze, závěr konference a pozvání na sklenku vína 

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Ing. Roman Portužák, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

 

Ing. Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka, Solární asociace

Zahájení konference

 
 

Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D, náměstkyně, Sekce energetiky, MPO ČR

Úvodní slovo

 
 

Ing. František Bradáč, senátor, předseda Podvýboru pro energetiku a dopravu 

Úvodní slovo

 
 

Ing. Leopold Sulovský, senátor, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu  

Úvodní slovo

 
hlavní sál
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
 

João Herédia, Policy officer at Unit Renewables and CCS Policy, Directorate General for Energy, European Commission

The clean energy package and the new RES Directive

 
 

Kieran McNamara, Desk officer pro Českou republiku a klíčový autor Czech Republic 2016 Review, International Energy Agency

Trendy v globální a evropské energetice, hodnocení české energetiky z pohledu Mezinárodní energetické agentury

 
 

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Současný stav v oblasti OZE z pohledu EU - Zimní balíček

 
11:10 - 11:30
Přestávka na kávu
 

Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky, MPO ČR

Solární energie z pohledu MPO

 
 

Ing. Bc. Ivan Noveský, 1. místopředseda, Energetický regulační úřad 

Výměny panelů u FVE a licenční vyhláška 

 
 

Ing. Petr Valdman, ředitel, SFŽP ČR

Nová zelená úsporám, OPŽP a podpora FVE

 
 

Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Obnovitelně.cz - představení nového portálu nejen o šetrné energetice

 
13:05 - 14:05
Přestávka na oběd
sál A
ODPOLEDNÍ SEKCE – ROZVOJ SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE

Bloku předsedá a diskuzi řídí: Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA, s.r.o., člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Úřadu vlády ČR  

 

Ing. Ondřej Tomšej, vedoucí Odboru prioritní osa III., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Dotační program OPPIK a chystané změny

 
 

Dr. Jan Procházka, President, HE3DA s.r.o.

Baterie pro energetiku

 
 

Radovan Hasala | Kateřina Sirotková, Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s. 

Inovativní aplikace propojení elektromobility a OZE

 
15:25 - 15:40
Přestávka na kávu
 

Ing. Stanislav Hes, Vedoucí oddělení Modelace a analýzy, ČEZ Distribuce, a. s.

Rozvoj FVE a akumulace z pohledu distribuční společnosti

 
 

Ing. Martin Panáč, projektový manažer divize Energy Management Siemens ČR

Moderní technologie - Smart city, Akumulace energie

 
 

Ing. Pavel Hrzina Ph.D., tajemník katedry, Odborný asistent, Katedra elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze

Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR

 
sál B
ODPOLEDNÍ SEKCE – LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 

Bloku předsedá a diskuzi řídí: Ing. Roman Portužák, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

 

Ing. Vojtěch Jahoda, LL.M., vedoucí odboru Správa podporovaných zdrojů energie, OTE, a. s.

Aktuální otázky kolem výkaznictví, technologická vlastní spotřeba

 
 

Jan Pokorný, místopředseda POZE, pro evropské záležitosti a strategii, Energetický regulační úřad

Kontrolní činnost ERÚ

 
 

Ing. Svatopluk Vnouček, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS, a.s. 

Požadavky na FVE při změnách frekvence sítě

 
15:25 - 15:40
Přestávka na kávu
 

Mgr. Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Kontroly solárních elektráren týkající se měření technologické vlastní spotřeby a instalace elektroměru - zhodnocení dosavadní praxe

 
 

Jan Jašek, Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Financování velkých i střešních FVE

 
 

Ing. Miroslav Simek, analytik fotovoltaických systému,Photon Energy Operations CZ s.r.o.

Chytřejší vyhodnocování odchylek na střídačích a snížení počtu servisních výjezdů

 
9:00 - 17:00
Předváděcí jízdy - Dominik Hasala, Product Specialist at Tesla, Tesla Motors Austria
 

​V současné chvíli probíhá tvorba programu. Změna programu vyhrazena. 

   konference je tlumočena Aj - Čj

Přednášející 4

Alena Vitásková

Ing. Alena Vitásková

předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Alena Vitásková vystudovala VUT Brno, fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s. a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR. Obdržela titul Manažerka roku 2002. Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, kultury, sportu, vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a byla členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Ráda cestuje, hraje golf.

Ivan Noveský

Ing., Bc. Ivan Noveský

1. místopředseda, Energetický regulační úřad

Ivan Noveský se na ERÚ vrátil po téměř 15 letech, pomáhal ho zakládat s první předsedkyní úřadu Janou Novotnou. Předtím se podílel na přípravě energetického zákona. Má za sebou praxi 21 let v energetice, zejména plynárenství, z toho 20 let v řídicích funkcích (například v Českém plynárenském podniku – Jihomoravské plynárny, Jihočeské plynárny, Gasmeter, Privátní česká plynárenská). Vzdělání má technické a právní, mj. vedl také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Petr Valdman

Ing. Petr Valdman

ředitel, SFŽP ČR

Ing. Petr Valdman vystudoval magisterský studijní program na ČVUT Praha, Fakulta stavební. Od roku 2003 - 2010 pracoval na Státním fondu životního prostředí ČR; od roku 2006 jako náměstek ředitele pro úsek řízení projektů. Poté působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako ředitel odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V letech 2013 a 2014 pracoval jako projektový a koordinační manažer pro fondy EU, Technologická agentura ČR. Ředitelem SFŽP ČR byl jmenován s účinností od 1.3. 2014.

Jan  Jašek

Ing. Jan Jašek

Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Jan Jašek vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Po vysoké škole působil jako finanční auditor ve společnosti Deloitte. Následně zastával pozici interního auditora pro evropské záležitosti ocelářské skupiny Evraz. V roce 2011 nastoupil do Kompetenčního centra UniCredit Bank a od roku 2015 vede Energy Team, kde se věnuje převážně financování obnovitelných zdrojů, energetiky a projektovému financování. Během své profesní praxe se rovněž specializuje na oblasti účetnictví, mezinárodních účetních standardů, podnikových financí a procesů.

František Bradáč

Ing. František Bradáč

senátor, předseda Podvýboru pro energetiku a dopravu

Absolvent elektroenergetiky na Fakultě elektronické VUT v Brně. Po sedmnáct let pracoval v podniku Kablo. Od roku 1990 je členem KDU-ČSL. V roce 1994 byl poprvé zvolen zastupitelem města Velké Meziříčí a stal se místostarostou. V letech 1997–2010 byl starostou města, následně působil jako předseda Finančního výboru a nyní je řadovým zastupitelem. Mezi roky 2004–2008 vykonával mandát krajského zastupitele, opět zvolen byl v roce 2012. Od roku 2014 je senátorem Parlamentu ČR v obvodě Žďár nad Sázavou.

Radovan Hasala

Radovan Hasala

předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

Od 90. let podnikal v řadě oborů a připravil spoustu úspěšných projektů v oblasti infrastruktury, logistiky a životního prostředí; ale také ve zdravotnictví. Před několika lety se poprvé posadil do elektromobilu Tesla Model S a o svém dalším životním směru měl zcela jasno. Začal se zabývat elektromobilitou a k této vášni přivedl i svého syna Dominika, s nímž založil společnost ELECTRIC PARK s.r.o., která svými aktivitami a projekty významně posouvá povědomí o elektromobilitě v České republice. Od roku 2016 působí jako předseda Předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ, jejíž cílem je vytvoření nezávislé platformy rozvoje elektromobility.

Kateřina Sirotková

Ing. Kateřina Sirotková MBA

výkonná ředitelka ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vystudovaná Ing., MBA se zkušenostmi z mezinárodních korporací (audit, controlling, risk management) včetně automobilového průmyslu, a v posledních letech zejména z oblasti dotačního managementu evropských strukturálních fondů. Od roku 2016 působí jako výkonná ředitelka ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ, za kterou se účastní mezinárodních projektů, seminářů a konferencí; připravuje vlastní projekty ASOCIACE a komunikuje s orgány státní zprávy a evropskými institucemi.

Leopold Sulovský

Ing. Leopold Sulovský

senátor, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Po ukončení vojenské základní služby nastoupil v roce 1979 jako technik u Vítkovických staveb Ostrava, kde pracoval, později jako hlavní technolog až do roku 1993. Čtyři roky působil jako profesionální horolezec. Od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba. V letech 2006 až 2010 je členem zastupitelstva obce Moravská Ostrava a Přívoz jako nezávislý kandidát. Od roku 2010 se aktivně angažuje v politickém hnutí Ostravak a působí jako zastupitel města Ostravy.

Jan Procházka

Ing. Jan Procházka

President, HE3DA s.r.o.

Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se zabýval otázkami studia a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů. V rámci tohoto výzkumu jej zaujala možnost využití lithiových nanomateriálů k výrobě zcela nové generace vysokovýkonných baterií, včetně možnosti vyvinout na bázi těcho materiálů unikátní prostorové (3D) elektrody, které umožní vytvořit bateriový článek nové generace s výší kapacitou, než umožňuje 2D (plošná) konstrukce. Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, jež vyústil v založení společnosti HE3DA s.r.o., kde se svým týmem rozvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby. Ing. Jan Procházka je v této oblasti autorem řady patentů a technologie HE3DA® je globálně patentově chráněna.

João Herédia

João Herédia

Policy officer at European Commission, DG ENER.unit C1-Renewables and CCS Policy

I work with the development of the concepts of an EU resilient Energy Union from a renewable energy policy perspective, looking in particular at legal aspects of policy measures. This includes in particular, the RED revision, input to the energy union, implementation and post 2020 framework, the 2030 Governance, state aid, green public procurement, regional markets -south east and the follow up of RES in the Energy Community. I also work in the legal and financial angles of the development of policies and initiatives to substantially increase the share of renewable generation. Verification on compliance with Community law and derived regulations and the transposition of Community law into MS legislation; deal with infringements. Country desk for Portugal. Education: Law degree by the Faculty of Law of the Portuguese Catholic University in Lisbon.

Lenka Kovačovská

Ing. Lenka Kovačovská Ph.D

Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D, náměstkyně, Sekce energetiky, MPO ČR

Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D, vystudovala osmileté gymnázium v Nitře se zaměřením na matematiku. Po gymnáziu studovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze a následně Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (FMV VŠE), Obor mezinárodní vztahy a diplomacie (se zaměřením na energetickou bezpečnost), kde získala inženýrský titul (2008). Absolvovala vzdělávací kurz na Prague Security Studes Institute (2006), studijní pobyt na Denmark's International Study Program v Kodani (2007), InterLeader (2012) a působila jako analytička think-tanku Asociace pro mezinárodní otázky (2003-2011). V roce 2013 obhájila na FMV VŠE disertační práci na téma liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem v Evropské unii. V letech 2012-2014 působila jako ředitelka Institutu energetické ekonomie při Národohospodářské fakultě VŠE, se kterým i nadále spolupracuje. V roce 2007 nastoupila do společnosti ČEPS, a.s., kde působila v odboru strategie a podílela se na akvizičních a mezinárodních projektech. Od roku 2013 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, nejprve jako vedoucí oddělení Analýz a predikcí v energetice (2014) následně jako ředitelka odboru Strategie a mezinárodní spolupráce v energetice (2014-2015). Do funkce náměstkyně ministra byla jmenována 1. prosince 2015 a řídí sekci energetiky. Do její působnosti spadá oblast elektroenergetiky, včetně podpory obnovitelných zdrojů, plynná a kapalná paliva, energetická účinnost a komplexně oblast energetické strategie a mezinárodní spolupráce v energetice. Mluví plynně anglicky a německy.

Kieran McNamara

Kieran McNamara

Desk officer pro Českou republiku a klíčový autor Czech Republic 2016 Review, International Energy Agency

Kieran McNamara, pracuje jako „Senior Analyst in the IEA’s Energy Supply Outlook Division“. Před touto funkcí byl v „IEA’s Global Energy Policy unit“ a byl zodpovědný za hodnocení energetické politiky, včetně hodnocení v České republice, Polsku, Maďarsku, Německu, na Ukrajině, ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii. Před nástupem do IEA v roce 2007 pracoval pro „Commission of Energy Regulation“ v Irsku. Kieran je držitelem titulu MSc., který získal na Trinity College v Dublinu se specializací na hospodářskou soutěž v odvětví energetiky a regulace.

Svatopluk Vnouček

Svatopluk Vnouček

Ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce PS

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.

Martin Panáč

Martin Panáč

projektový manažer divize Energy Management Siemens ČR

Martin Panáč absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky VUT v Brně (1994). Po ukončení studií pracoval na pozici projektant (realizace velkých projektů např. Elektrárna Ledvice, výstavba tepelné elektrárny Kladno), připravoval technická řešení pro vyvedení výkonu energetických zdrojů, chránění a regulace generátorů. V rámci společnosti Siemens vedl oddělení Engineeringu. V současné době dokončuje projekt komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II na pozici projektový manažer – realizace části elektro. Dále se věnuje rozvoji nového kompetenčního centra Siemens v České republice, v rámci kterého bude firma zajišťovat realizace technologií pro ukládání energie v části střední a východní Evropy.

Ladislav Havel

Ing. Ladislav Havel

člen rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje již od roku 1981. Pracoval v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku, a to v celém spektru tohoto oboru, tj. výroby a rozvodu elektřiny aj. Před nástupem do Rady ERÚ působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve na pozici poradce náměstka ministra v oblasti elektroenergetiky a v roce 2012 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky a teplárenství. Mimo to zastával různé funkce v orgánech státních podniků a energetických společností. Byl významným spolutvůrcem zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a všech jeho zásadních novel a prováděcích vyhlášek.

Pavel  Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Testovací jízdy Tesla  4

Tesla Inc. (do 1. února 2017 Tesla Motors) je americká automobilka sídlící v Palo Alto v Kalifornii, v oblasti Silicon Valley. Tesla navrhuje, vyrábí a prodává elektromobily a domácí úložiště elektrické energie Powerwall. Firmu založil Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel a Ian Wright v roce 2003 a pojmenovali ji po elektroinženýrovi a fyzikovi Nikolovi Teslovi. Automobilka se poprvé dostala do veřejného povědomí v roce 2008, kdy začala s výrobou svého prvního sportovního-luxusního elektromobilu Tesla Roadster. V současnosti tvoří nabídku firmy sedan Model S, prostorný Model X a připravovaný ekonomický Model 3, který dorazí v průběhu roku 2017. Od prvního prodeje modelu Roadster v roce 2008 do září 2016 prodala Tesla Motors již více jak 160 000 elektrických automobilů. V polovině roku 2009 Tesla vyráběla cca 25 elektromobilů týdně, nyní přibližně 2000 vozů týdně. S příchodem cenově dostupnějšího Modelu 3 chce Elon Musk dále zvyšovat produkci a překonat hranici 500 000 prodaných elektromobilů v roce 2020. Model 3 má již více jak 500 000 zaregistrovaných objednávek. Cena Modelu 3 začíná na 35 000 amerických dolarech, což představuje zhruba polovinu současných cen Modelu S a X. 

    

    

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2017

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, 140 00 Praha

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části bez placených zón stání, v okolí hotelu lze bez problémů zaparkovat. Parkování u hotelu Oáza nebo vlevo před vjezdem na parkoviště hotelu Occidental v parkovacím domě. Cena pro účastníky konference 200 Kč/hod. - parkovací kartu nutno aktivovat na recepci hotelu a zde i parkování uhradit. Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

  

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14. dubna 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 15. dubna 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

6200 Kč

Registrační poplatek

4800 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

2490 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Organizátoři konference:

 

  

Hlavní partneři konference: 

 

 

 

Partneři konference: 

 

  

 

Záštitu nad konferencí převzali:

 

         

     

 

 

Mediální partneři konference:

     Časopis světlo   

  

 

Odborné partnerství:

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů