Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2019

16.4. 2019 | 09:00 - 17:00

Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Čtvrtý ročník prestižní konference bude zasvěcen zejména dopadům nové české a evropské legislativy na solární energetiku a trendovým oblastem jako jsou aukce, akumulace energie, digitalizace či elektromobilita.

Více o akci

Čtvrtý ročník prestižní konference bude zasvěcen zejména dopadům nové české a evropské legislativy na solární energetiku a trendovým oblastem jako jsou aukce, akumulace energie, digitalizace či elektromobilita. Chcete se nadále rozvíjet v solární energetice? U nás se dozvíte vše, co se chystá:

 • co přinese novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?
 • jak budou probíhat kontroly překompenzace solárních elektráren
 • s jakým podílem solární energetiky počítá nově připravovaný klimaticko-energetický plán
 • jestli se počítá se solárními elektrárnami v novém aukčním mechanismu po roce 2021
 • jak se promění budoucí energetický mix v ČR
 • zda budou obnovitelné zdroje konkurovat jaderné energetice
 • zkušenosti s aukcemi OZE ze zahraničí
 • jak bude vypadat budoucí investiční a provozní podpora solárních elektráren
 • zda je možné vyměnit komponenty solárních elektráren při zachování podpory
 • hlavní dopady nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie na ČR
 • světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií a akumulace
 • jak jsou úspěšné dotační programy pro fotovoltaické elektrárny a akumulaci
 • jaké jsou dnešní možnosti financování obnovitelných zdrojů energie
 • legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště
 • co se chystá v oblasti digitalizace a IT
 • žhavé novinky z oblasti akumulace (např. blockchain project Sonnen)

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuze, závěr konference a pozvání na sklenku vína 

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace 

 

Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka, Solární asociace

Zahájení konference

 

Richard Brabec, ministr, Ministerstvo životního prostředí ČR

Úvodní slovo

 

René Neděla, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Úvodní slovo

Marian Jurečka, poslanec PS Parlamentu ČR, v letech 2013 – 2017 ministr zemědělství ČR

Úvodní slovo

Václav Hrabák, předseda Energetické sekce, Hospodářská komora ČR

Úvodní slovo

Bohuslav Čížek, ředitel sekce Hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Úvodní slovo

 

Pierre Loaec, Policy officer, Evropská komise (DG Energy)

Role solární energie v budoucím evropském energetickém mixu

Aurélie Beauvais, Policy Director, SolarPower Europe (Brusel)

Dopady zimního energetického balíčku EU na ČR

Dirk Hendricks, Senior Policy Advisor, EREF (European Renewable Energies Federation)

Aktuální stav projednávání národních klimatických plánů

BLOK: Evropská legislativa a národní klimatické cíle 2030

 
11:15 - 11:35
Přestávka na kávu
 

René Neděla, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pavel Řežábek, hlavní ekonom, ČEZ,a.s.

Martin Hájek, ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Jaroslav Míl, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, výkonný místopředseda Stálého vládního výboru pro výstavbu NJZ (nový jaderný zdroj).

Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministersvo životního prosředí ČR

Josef Jeleček, generální ředitel, ředitel divize Kogenerace, TEDOM a.s.

Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky

DISKUZNÍ BLOK: Budoucí energetický mix ČR 

 
13:05 - 13:50
Přestávka na oběd
 

Valeska Gottke, Senior Expert Communications and Markets, Bundesverband Energiespeicher e.V. (BVES)

Akumulace a OZE v Německu

Wiep Folkerts, ředitel, SEAC Holandsko

Národní strategie solární energetiky v Nizozemí

Daniel Kögler, projektový manager, Next2Sun

Agrivoltaika aneb aplikace fotovoltaiky v zemědělství

Jiří Procházka, ředitel sekce, Provoz a rozvoj energetické soustavy, EGÚ Brno, a. s.

Potenciál solární energetiky v ČR a nový klimatický plán

Vítězslav Rosík, Account and Product Manager (Solar inverters & UPS), ABB ČR

Mikrogridové systémy a nové trendy ve fotovoltaice

Milan Urban, předseda představenstva Čistá mobilita

Novinky v oblasti elektromobility

Jan Jašek, Head of Industy Expertise Center, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Postoj banky k inovativním projektům (Financování projektů bez podpory?)

BLOK: Rozvoj akumulace, elektromobility a nové trendy ve fotovoltaice

 
15:30 - 15:50
Přestávka na kávu

Bloku předsedá a diskuzi řídí: Adéla Denková, redaktorka zpravodajského portálu Euroactiv.cz, AMO

 

Vladimír Vlk, člen Rady ERÚ

Činnost ERÚ v roce 2019

Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, Ministersvo průmyslu a obchodu ČR

Kontroly překompenzace a novinky z novely zákona o POZE

Pavel Gebauer, ústřední ředitelStátní energetická inspekce

Cenové kontroly SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie

Pavel Doucha, Partner, DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

Kontroly překompenzace dle návrhu zákona POZE a kontrolní činnost SEI

Josef Fiřt, advokát a společník, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Aktuální kontroly provozovatelů FVE ze strany ERÚ, kauza elektroměry

BLOK: Dopady novely energetického zákona a zákona o POZE na solární sektor

 

   konference je tlumočena Aj - Čj

Přednášející 4

Richard Brabec

Mgr. Richard Brabec

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské komoditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především problematice REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek. Richard Brabec má dva syny, hovoří anglicky, francouzsky a rusky. V říjnových volbách do PSP ČR v roce 2013 byl zvolen poslancem za Hnutí ANO 2011, 29. ledna 2014 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem jmenován ministrem životního prostředí a 24. května 2017 se stal 1. místopředsedou vlády. 13. prosince 2017 a následně 27. června 2018 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem znovu jmenován ministrem životního prostředí a místopředsedou vlády.

Marian Jurečka

Marian Jurečka

poslanec parlamentu ČR

Marian Jurečka (* 15. března 1981 Přerov) je český politik, od ledna 2014 do prosince 2017 ministr zemědělství České republiky v Sobotkově vládě, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od prosince 2013 do února 2014 předsedal Poslaneckému klubu KDU-ČSL, v letech 2012 až 2015 a opět od roku 2016 zastupitel Olomouckého kraje, od prosince 2011 první místopředseda KDU-ČSL a člen této strany.

René Neděla

Ing. et Ing. René Neděla

náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. et Ing. René Neděla vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

Jan Fousek

Mgr. Jan Fousek

předseda dozorčí rady, Solární asociace

• Jan Fousek je předsedou dozorčí rady Solární asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou agendu, pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a komunikuje s odbornou veřejností a s médii. Působí rovněž jako výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, která podporuje rozvoj velkokapacitních úložišť energie, zejména v oblasti změny legislativy. Mgr. Jan Fousek je, jako zástupce asociace AKU-BAT, členem představenstva Svazu moderní energetiky, který nabízí spolupráci profesních sdružení v oblasti moderní energetiky a jehož cílem je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. V minulosti pomáhal také rozbíhat čínský trh s emisními povolenkami na základě zkušeností z Evropy.

Aurelie Beauvais

Aurelie Beauvais

Policy Director, SolarPower Europe

Aurélie Beauvais je Policy Director v SolarPower Europe. Společnost SolarPower Europe se zaměřuje zejména na formování regulačního prostředí a na posílení obchodních příležitostí pro solární energii v Evropě. Před nástupem do společnosti SolarPower Europe byla v letech 2012 až 2017 vedoucí oddělení pro záležitosti EU v French Union of Electricity (UFE). Je držitelkou titulu „Double Master“ v politických vědách a veřejných věcech z Institutu politických věd v Bordeaux.

Jan Jašek

Ing. Jan Jašek

Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Jan Jašek vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Po vysoké škole působil jako finanční auditor ve společnosti Deloitte. Následně zastával pozici interního auditora pro evropské záležitosti ocelářské skupiny Evraz. V roce 2011 nastoupil do Kompetenčního centra UniCredit Bank a od roku 2015 vede Energy Team, kde se věnuje převážně financování obnovitelných zdrojů, energetiky a projektovému financování. Během své profesní praxe se rovněž specializuje na oblasti účetnictví, mezinárodních účetních standardů, podnikových financí a procesů.

Jiří Procházka

Ing. Jiří Procházka

ředitel sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy, EGÚ Brno, a. s.

Jiří Procházka se ve společnosti EGÚ Brno, a. s., inženýrské a konzultační společnosti v elektroenergetice, dlouhodobě věnuje problematice regulace cen v elektroenergetice. Již před zahájením liberalizace, tj. v roce 2001, se podílel na přípravě metodiky regulace a postupu stanovení regulovaných cen přenosu, systémových služeb, distribuce a dalších regulovaných složek. V průběhu čtyř regulačních období spolupracuje s ERÚ i subjekty elektroenergetiky na přípravě podkladů pro vydání cenových rozhodnutí v oblasti elektroenergetiky. Tyto činnosti souvisí s průběžnou aktualizací metodiky regulace a stanovení cen, zpravování analýz a podkladů na úpravu legislativy.

Martin Sedlák

Martin Sedlák

ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák působí od roku 2012 na pozici ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost. Aliance je nezávislou platformou zabývající se tématy šetrné energetiky v českém i světovém kontextu. V rámci své pozice se podílel na připomínkování návrhu Státní energetické koncepce a zákonů, které ovlivňují fungování obnovitelných zdrojů. Absolvent Vysokého učení technického v Brně (2008), obor Energetické inženýrství se zaměřením na tepelnou a jadernou energetiku. V minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011), kde se zabýval ekonomickými aspekty jaderné energetiky a legislativou atomového odvětví (omezená odpovědnost za jadernou škodu a účast obcí v řízeních dle atomového zákona). Podílel se také na oponentuře zprávy Nezávislé energetické komise při Vládě ČR – jaderné kapitoly (2008). V roce 2010 koordinoval projekt Chytrá energie, jehož cílem bylo vytvořit energetickou koncepci ekologických organizací.

Adéla Denková

Adéla Denková

redaktorka Euroactiv.cz

Adéla Denková je analytičkou Výzkumného centra AMO a redaktorkou zpravodajského portálu Euroactiv.cz. Adéla se zajímá především o energetiku, ochranu klimatu a životního prostředí, ale věnuje se také otázkám evropského rozpočtu, dění ve střední Evropě a snaží se přijít na kloub českému euroskepticismu. Vystudovala magisterský obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jaroslav Míl

Jaroslav Míl

vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, výkonný místopředseda Stálého vládního výboru pro výstavbu NJZ (nový jaderný zdroj).

Dirk Hendricks

Dirk Hendricks

Senior Policy Advisor, EREF (European Renewable Energies Federation)

Dirk Hendricks vystudoval Ekonimii, Historii ekonomie, mezinárodní vztahy a německou lingvistiku na školách v Dublinu, Fiesole, Münsteru a Washington, D.C. Dirk nyní působí jako Senior Policy Advisor v EREF, kde se věnuje plánované transformaci energetického systému EU, zároveň je prostředníkem mezi národními energetickými asociacemi a Evropskými institucemi. Úzce se podílel na vývoji legislativy EU v oblasti energetiky. V předchozích letech působil jako generální tajemník Evrospké asociace malých vodních elektráren, zaměřoval se na podporu OZE v EU a Africe.

Valeska Gottke

Valeska Gottke

Senior Expert for Communications and Markets, Bundesverband Energiespeicher e.V. (BVES)

Valeska Gottke je Senior Expert for Communications and Markets v BVES, řídí komunikaci asociace (BVES) a pracuje na mezinárodních partnerstvích. Valeska získala magisterský titul se specializací na mezinárodní vztahy, energetickou a klimatickou politiku. V předchozích letech pracovala na "German Energy Solutions" v rámci Ministerstva hospodářství a energetiky.

Daniel Kögler

Daniel Kögler

projektový manager, Next2Sun

Daniel Kögler se již během studia soustředil na regenerativní energetické systémy, především v oblasti solární energie. Poté působil jako vývojový inženýr v oblasti solárních termických systémů. Od roku 2012 pracuje jako technický projektový manažer pro fotovoltaické projekty ve společnosti Solverde. Jeho hlavním zaměřením je koordinace staveb a kontrola "assetů". Od roku 2016 má na starost stejnou oblast i v Next2Sun. Kromě toho se opět věnuje vývoji komponentů a optimalizaci celkových systémů. Mezi jeho koníčky patří cestování, potápění, fotbal, hory, ale i literatura a kondiční sporty.

Wiep Folkerts

Wiep Folkerts

ředitel, SEAC Holandsko

Wiep Folkerts získal titul PhD. ve fyzice na univerzitě v Groningenu. Působil jako ředitel společnosti Philips Lumileds, specializující se na aplikace LED s vysokým jasem. Od roku 2010 dr. Folkerts působí v oblasti solární energie. V současné době kombinuje pozici ředitele v Centru pro solární energetické aplikace (SEAC) s pozicí Program Manager Solar Energy Applications v TNO. TNO je největším institutem pro výzkum v oblasti energetiky v Nizozemsku.

Václav Hrabák

Václav Hrabák

předseda Energetické sekce, Hospodářská komora ČR

Václav Hrabák po studiích na vysoké škole od roku 1978 do 1993 pracoval na různých řídících a technických funkcích v POLDi Kladno energetika. Od roku 1993 je zakladatelem, společníkem a jednatelem ve společnosti ITES spol. s r.o., která se orientuje na střední energetiku. Mimo jiné výrobu a distribuci energie, EPC, modernizaci energetického hospodářství, výstavbu a rekonstrukce SZT, TZB, OZE (solární energie, tepel. čerpadla, biomasa). V současné době je předsedou energetické sekce Hospodářské komory ČR.

Veronika Hamáčková

Veronika Hamáčková

výkonná ředitelka, Solární asociace

Veronika vystudovala Vysokou školu ekonomickou, Fakultu financí a účetnictví, předtím v letech Univerzitu Karlovu, fakultu Matematicko – fyzikální. V letech 2008 až 2013 pracovala jako Finanční a IT ředitelka ve společnosti ASEKOL s.r.o. Od roku 2013 doposud je Ředitelkou ve společnosti REsolar s.r.o. a Výkonnou ředitelkou ve spolku Solární asociace. Solární asociace je dobrovolným, nevládním, neziskovým profesním sdružením, jehož cílem je prosazovat stabilní a transparentní podmínky pro dlouhodobý rozvoj sektoru pro výrobu energie ze slunce v České republice. Asociace sdružuje pět set společností a členů s více než 58% podílem na trhu výroby solární energie. Asociace propojuje subjekty napříč sektorem od výrobců, investorů, bank, servisních a instalačních firem, po univerzity a výzkumná pracoviště a spolupracuje úzce s evropskými asociacemi.

Vladimír Vlk

Vladimír Vlk

člen Rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016, tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Josef Fiřt

Mgr. at Mgr. Josef Fiřt LL.M.

advokát a společník, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Josef Fiřt vystudoval obory právo a teologie na Univerzitě Karlově. Od roku 2001 se věnuje tématu právní úpravy energetiky. Během své praxe se podílel na řadě právních auditů (due diligence) pro nejvýznamnější strojírenské a energetické společnosti i mimo území České republiky, kdy bylo zkoumáno celkové právní postavení auditovaných osob, jakož i přípravě komplexní smluvní dokumentace. V poslední době se Josef Fiřt stále intenzivněji věnuje právní úpravě obnovitelných zdrojů, včetně fotovoltaických elektráren. Stranou zájmu nezůstává ani obor teplárenství, kde se Josef Fiřt věnuje především právům a povinnostem držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné energie. Josef Fiřt zároveň klienty zastupuje v řízeních před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí.

Pavel Řežábek

Pavel Řežábek

hlavní ekonom, ČEZ a.s.

Pavel Řežábek se v divizi Obchod a strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní faktory, které je ovlivňují: světové ceny černého uhlí a plynu, nastavení EU ETS a ceny CO2, rozhodnutí EU ke klimaticko-energetickým tématům a důsledky technického pokroku. Před nástupem do ČEZ v roce 2006 pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem Dresser-Rand a Emerson; předtím působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti ve Fyzikálním ústavu ČSAV. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Martin Hájek

Ing. Martin Hájek Ph.D.

ředitel výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Působil v Pražské teplárenské, a. s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Ladislav Havel

Ing. Ladislav Havel

člen rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje již od roku 1981. Pracoval v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku, a to v celém spektru tohoto oboru, tj. výroby a rozvodu elektřiny aj. Před nástupem do Rady ERÚ působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve na pozici poradce náměstka ministra v oblasti elektroenergetiky a v roce 2012 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky a teplárenství. Mimo to zastával různé funkce v orgánech státních podniků a energetických společností. Byl významným spolutvůrcem zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a všech jeho zásadních novel a prováděcích vyhlášek.

Pavel Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Videopozvánka na konferenci  4

 

 

 

V rámci konference proběhnou testovací jízdy s vozy TESLA MODEL S a MODEL X

  

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2019

Manažer konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, 140 00 Praha

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  parkování je v této části Prahy s placenými zónami stání, v okolí hotelu lze však bez problémů zaparkovat. Parkování u hotelu Oáza nebo vlevo před vjezdem na parkoviště hotelu Occidental v parkovacím domě. Přímo před hotelem a v jeho podzemních garážích zaparkovat lze, kapacita je však omezená. Cena pro účastníky konference 350 Kč/den - parkovací kartu nutno aktivovat na recepci hotelu a zde i parkování uhradit. Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

  

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

6200 Kč

Registrační poplatek

4800 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

2490 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Generální partner konference:

 

 

 

Hlavní partner konference: 

 

 

     

 

Partneři konference: 

                                                                    

 

 

                       

 

 

Záštitu nad konferencí přijali:

 


                       

 

                

 

Odborní partneři:

 

            

 
 

 

Mediální partneři:

 

                                                      

 

         

  

Organizátoři konference:

 

  

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů