Menu
Semkon
Seminář

Světlo v obci - veřejné osvětlení v praxi 2016

17.2. 2016 | 09:15 - 16:45

Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Veřejné osvětlení (VO) má mnoho definic, stručně a výstižně jej můžeme označit jako osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Veřejné osvětlení má za úkol zajistit bezpečnost za tmy, a to nejen v dopravě. Také má estetickou funkci, která se projevuje nejen v noci, ale provází nás po celou dobu, kterou trávíme ve veřejném prostoru a konečně též ovlivňuje noční prostředí a komfort pro obyvatele. Veřejné osvětlení a jeho základní funkce je jasná a roky neměnná. Přicházejí však nové technické možnosti a vývoj posledních let přináší trendy, které v této oblasti získávají na důrazu. Zástupci měst a obcí jsou vystaveni neustálému tlaku, aby opravili, rekonstruovali či vybudovali nové VO. Jak se však mají vyznat v nabídkách, technických požadavcích a normách, když jsou současně zodpovědní třeba za vybudování kanalizace, protipovodňová opatření nebo zatíženi jinou administrativou? Proto jsme připravili sérii odborných seminářů "Světlo v obci – veřejné osvětlení v praxi". Provedeme Vás problematikou veřejného osvětlení a nejen jím, ukážeme si např. jak získat finance pro realizaci VO, zadat správně výběrové řízení či jak se vyznat v konkrétní nabídce a prokouknout nekalé praktiky prodejců, jež nabízejí nereálné technické řešení a úspory.

Více o akci

Veřejné osvětlení (VO) má mnoho definic, stručně a výstižně jej můžeme označit jako osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Veřejné osvětlení má za úkol zajistit bezpečnost za tmy, a to nejen v dopravě. Také má estetickou funkci, která se projevuje nejen v noci, ale provází nás po celou dobu, kterou trávíme ve veřejném prostoru a konečně též ovlivňuje noční prostředí a komfort pro obyvatele.  Veřejné osvětlení a jeho základní funkce je jasná a roky neměnná. Přicházejí však nové technické možnosti a vývoj posledních let přináší trendy, které v této oblasti získávají na důrazu. Zástupci obcí jsou vystaveni neustálému tlaku, aby opravili, rekonstruovali či vybudovali nové veřejné osvětlení. Jak se však mají vyznat v nabídkách, technických požadavcích a normách, když jsou současně zodpovědní třeba za vybudování kanalizace, protipovodňová opatření nebo zatíženi jinou administrativou? Proto jsme připravili sérii odborných seminářů "Světlo v obci – veřejné osvětlení v praxi". Provedeme Vás problematikou veřejného osvětlení a nejen jím, ukážeme si např. jak získat finance pro realizaci VO, zadat správně výběrové řízení či jak se vyznat v konkrétní nabídce a prokouknout nekalé praktiky prodejců, jež nabízejí nereálné technické řešení a úspory. 

 

Stává se, že je řešení veřejného osvětlení nekoordinované. Jednotlivé oblasti obce se liší charakterem a atmosférou osvětleného prostoru, barvou světla nebo vzhledem a uspořádáním osvětlovací soustavy. To je samozřejmě v pořádku, jinak se bude osvětlovat park a jinak průjezdní komunikace. Horší je, když je v každé ulici jiné svítidlo, nebo dokonce každý sloup nese svítidlo nejen jiného tvaru, ale i optických vlastností. I o tom budou naše semináře. O tom jaké svítidlo je nejvhodnější do jakého prostoru, jaký barevný tón světla je vhodný do parku a jaký na rychlostní komunikaci. Je-li obnova veřejného osvětlení provedena nekvalitně nebo chybně, je třeba na nápravu vynaložit nemalé finanční prostředky. Celá věc se může řešit roky a bohužel může skončit i soudním sporem. Všem nesnázím se dá lehce předcházet promyšlenou koncepcí, počínaje evidencí toho, co již je a následným zpracováním představy co obec chce, jak svítit, jak vybrat správně dodavatele… Jen tak je možné dosáhnout řešení, které do vašeho města, obce či areálu perfektně zapadne a bude splňovat vše, co již bylo řečeno.    

Vzdělávací semináře „Světlo v obci – veřejné osvětlení v praxi“ provedou posluchače dopodrobna všemi aspekty vážícími se k této problematice. Přijďte a načerpejte potřebné informace, které Vám pomohou zadat správný požadavek. Přineste svůj projekt a prokonzultujte jej s předními odborníky, získejte zpětnou vazbu a nové informace. Nikdy není pozdě korigovat své představy tak, aby vaše obec, město či ulice byla dobře osvětlená.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

tel: 777 950 853 email: kamenickova@semkon.cz

 

 

Program 4

09:15
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 16:45
Program semináře
16:45
Diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Jiří Hochman, člen řídícího výboru Institutu pro rozvoj měst a obcí

 

JUDr. Petra Nováková, Ph.D., advokátka, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení - Cílem je poskytnout základní přehled témat, která je nutné řešit při přípravě a uzavírání smluv o zhotovení VO v souladu s novým občanským zákoníkem, aby smlouva sloužila jako účinný nástroj k vynucení řádného zhotovení díla, jeho zaplacení a veškerých dalších povinností a aby v důsledku ní nevznikaly zbytečné spory.

 
 

Ing. Tomáš Novák, Ph.D., odborný asistent, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Není všechno zlato, co se třpytí – LED pro a proti, jak se vyznat v nabídce na trhu - Přehledné seznámení posluchačů s vlastnostmi světelných diod (LED). Jaké vlastnosti skutečně mají a co jsou zbožná přání prodejců. Porovnání s klasickými světelnými zdroji. Přinášejí LED  úspory v desítkách procent?  Opravdu jsou bezúdržbové? 

 
 

Mgr. Jan Turek, advokát, Weinhold Legal, v.o.s.

Veřejné zakázky - výběrové řízení, jak ano, jak ne; legislativně právní hledisko - Přehledný souhrn základních a zásadních pravidel při tvorbě veřejné zakázky (výběrového řízení), výběr nejzásadnějších změn v novém Zákoně o veřejných zakázkách. Čeho se vyvarovat a na co nezapomenout. Co je a co není diskriminační podmínka. 

 
12:00 - 13:00
oběd
 

Štefan Pindroch, Sales Manager for Industry Lighting, SEAK s.r.o

Regulace a řízení veřejného osvětlení 

 
 

Ing. Tomáš Maixner, soudní znalec a předseda Institutu pro rozvoj měst a obcí (IRMO)

Výběrové řízení, jak ano, jak ne – technické hledisko - Jakých chyb se může dopustit zadavatel výběrového řízení z pohledu technické specifikace. Jaké požadavky mohou být považovány za diskriminující, nebo naopak, které mohou poškodit obec. Které požadavky jsou nesmyslné a které nezbytné, aby bylo co nejpravděpodobnější, že bude vybráno technicky kvalitní řešení.

 

Jiří Hochman, člen řídícího výboru Institutu pro rozvoj měst a obcí

Příběh jednoho města aneb jak dobro zvítězilo  - Zpráva o průběhu skutečného výběrového řízení. Na začátku bylo ne zcela dobré zadání. Problém nastal s nesolidním přístupem dodavatele. Na ulicích bylo nedostatečné osvětlení. Město bylo zdánlivě v pasti. Dodavatel na koni: „Na stožárech jsou svítidla v ceně statisíců, přece je nikdo nesundá!“ Sundal. A ukázalo se, že ze 147 svítidel nebylo ani jedno v souladu se zadáním. Dokonce ani jedno nebylo ve stavu, kdy se smí použít. Bylo vypsáno nové výběrové řízení. Dokonce, ač byla časová tíseň, nepřišlo město o dotace. Nové osvětlení splňuje představy města i jeho obyvatel. Nekorektní dodavatel vrátil peníze, uhradil vzniklou škodu a odvezl si svá nepoužitelná svítidla. 

 
14:15 - 14:35
kávová přestávka
 

Ing. Tomáš Maixner, soudní znalec a předseda Institutu pro rozvoj měst a obcí (IRMO)

Jak se vyznat v nabídce dodavatelů - Přednáška tematicky navazuje na Příběh jednoho města a pojednání o záludnostech výběrových řízení z technického pohledu. Posluchači se seznámí s praktikami neseriózních uchazečů o realizaci soustav veřejného osvětlení. Jaké triky používají a jak je možné je odhalit. 

 
 

Ing. Petr Novák, jednatel, Miracle Group, spol. s r.o.

Kdo setří, má za tři – reálné úspory ve veřejném osvětlení - Úspory ve veřejném osvětlení nejsou jen ty nejnápadnější, energetické. I když i o nich bude tato přednáška. Ale uspořit se dá i jinak. Například správně vedený pasport a dobře zpracovaný generel veřejného osvětlení může znamenat nemalý přínos pro obecní rozpočet.

 
 
16:00
diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína

Změna programu vyhrazena.

Přednášející 4

Jan Turek

Mgr. Jan Turek

advokát, Weinhold Legal, v.o.s.

Jan Turek je vedoucím advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, ve které působí od roku 2001. Jan získal rozsáhlé zkušenosti při četných projektech zahrnujících zejména právo obchodních společností a obchodní právo, fúze a akvizice (včetně due diligence) a restrukturalizace společností, dále právo duševního vlastnictví a problematiku ochrany osobních údajů. Soustavně se rovněž věnuje právu veřejného zadávání a oblasti hospodářské soutěže. Jan se ve své praxi podílel na řadě projektů pro významné české i zahraniční klienty, např. pro společnosti Abellio, ATRIUM, Bystronic, CA, CEDOP, CZ-Visual Impact, Doktor Klein, ExxonMobil, General Mills, Grada Publishing, GS Caltex Corporation, HDS Retail, HELIKA, KGK Czech, Kintetsu World Express, Kras International, METALKOV, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, New York University, Pražská vodohospodářská společnost, Red group, SIG, Tungaloy, Vodárenská společnost Táborsko, W.A.G. payment solutions či Wienerberger. Jan absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 2005 a od roku 2008 je členem České advokátní komory. Kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky.

Tomáš Novák

doc. Ing. Tomáš Novák Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Tomáš Novák vystudoval VŠB-TU v Ostravě, obor elektroenergetika se zaměřením na technickou diagnostiku, kde získal titul Ing. Poté pokračoval ve studiu oboru elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a technickou diagnostiku, který v roce 2003 zakončil obhajobou Ph. D. Od roku 2006 působí na VŠB – TU v Ostravě jako odborný asistent. V předchozích letech byl ředitelem závodu u společnosti METASPORT akciová společnost či technik u INGE Opava, spol. s r.o. Tomáš je členem České společnosti pro osvětlování, České společnosti pro osvětlování regionální skupina Ostrava, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Je členem redakčních rad časopisů SVĚTLO a ELEKTRO A TRH či ČNK CIE. Tomáš se intenzivně věnuje vědecké činnosti, např. Výzkumu rušivých účinků světla ve venkovním prostředí, Napájení svítidel obnovitelnými zdroji elektrické energie či Úspory elektrické energie v osvětlovacích soustavách.

Petra Nováková

JUDr. Petra Nováková Ph.D.

advokátka, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Petra Nováková je advokátkou Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Do roku 2007 působila jako ředitelka pro právní služby OKD, a.s. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1996, JUDr. – 2002) a následně absolvovala i postgraduální doktorské studium na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru podniková ekonomika a management (Ph.D. – 2006). Specializuje se především na právo obchodních společností včetně koncernového práva, energetické právo včetně horního práva a dále i na restrukturalizace, právo nemovitostí a závazkové právo. Je členkou České advokátní komory. Hovoří česky a anglicky.

Jiří  Hochman

Jiří Hochman

člen řídícího výboru Institutu pro rozvoj měst a obcí (IRMO) a Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

Jiří Hochman po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení v ČT kde pracoval na centrálním energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Jiří se pravidelně účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO. V současné době pracuje jako Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

Tomáš Maixner

Ing. Tomáš Maixner

soudní znalec a předseda Institutu pro rozvoj měst a obcí www.irmo.EU

Tomáš Maixner vystudoval VŠŠE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tématické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval Dodatek TKP 15 - přisvětlování chodců na přechodech. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel i a na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo atd. Rád cestuje a špatně fotí.

Štefan Pindroch

Ing. Štefan Pindroch

Sales Manager for Industry Lighting, SEAK s.r.o.

Štefan vystudoval VŠT Košice obor Elektrotechnika, radiotechnika, kde v roce 1985 získal titul Ing. V letech 1986 – 1995 pracoval jako samostatný vývojový pracovník či učitel elektrotechnických předmětů na SOUE a SPŠE elektrotechnická Krompachy. Poté se začal aktivně věnovat prodeji a pracoval např. u společností ABB STOTZ Krompachy, ABB Komponenty, s.r.o., OMS, s.r.o. či ELCOM s.r.o., Prešov. Nyní působí ve společnosti SEAK s.r.o. jako Sales Manager for Industry Lighting. Štefan hovoří anglickým a ruským jazykem.

Petr Novák

Ing. Petr Novák

jednatel, Miracle Group, spol. s r.o.

Petr po absolvování ČVUT FEL vyvíjel pro Ústav patologie VFN program na rozpoznávání karcinogenních buněk. Od roku 1991 podniká, převážně v oblasti telekomunikací. Je předsedou představenstva společnosti Swah Investment, a.s., pod jejímiž křídly je několik společností - vývoj a výroba elektroniky, operátor datových komunikací a servisní podpora. Od roku 2011 se věnuje vývoji inteligentní infrastruktury obcí s důrazem na veřejné osvětlení.

Praktické informace 4

Světlo v obci - veřejné osvětlení v praxi 2016

Manažér semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 30. ledna 2016 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 30. lednu 2016 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2550 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

1500 Kč

Poplatek pro obce do 1500 obyvatel

3250 Kč

Základní poplatek pro soukromý sektor

2490 Kč

Registrační poplatek

Partneři

Seminář Světlo v obci - veřejné osvětlení v praxi je připraven ve spolupráci s Kocián Šolc Balaštík - Advokátní kancelář a Institut pro rozvoj měst a obcí 

          


Mediální partner semináře

Partner semináře: 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů