Menu
Semkon
Seminář

Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR

26.3. 2019 | 10:00 - 16:00

Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11,186 00 Praha 8 - Florenc

Na semináři Vás provedeme problematikou zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Krátce se zastavíme také u povinností daných zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Pro lepší pochopení si problematiku vysvětlíme na praktických příkladech a odpovíme také na Vaše dotazy. 
Seminář je určen zejména pro pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní a agentury práce.

Více o akci

Zaměstnávání cizinců je velice komplexní oblastí, kdy jednotlivé povinnosti je třeba posoudit vždy na základě konkrétní situace daného cizince. Posouzení nastavení vybraného pracovně-právního vztahu a osobní situace cizince může mít podstatný dopad nejen na povinnosti takového zaměstnance, ale především zaměstnavatele. Situace konkrétního zaměstnance má totiž vliv například na jeho příslušnost k systému sociálního a zdravotního pojištění, kdy může nastat, že český zaměstnavatel bude muset za zaměstnance odvádět pojistné do zahraničí, či na rozsah příjmů, které mají v ČR podléhat zálohové dani, nebo dokonce na typ daně, která má být z příjmů zaměstnance vůbec odváděna.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

09:15
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení seminář
10:00 - 16:00
Program semináře
16:00
Diskuze, závěr semináře 
 
  • Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a/nebo v zahraničí?
  • Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky) a jaká je situace rodinných příslušníků?
  • Jak určit daňové rezidentství u zahraničního zaměstnance pracujícího v ČR?
  • Jaké příjmy cizinců jsou zdanitelné v ČR a jak zamezit dvojímu zdanění v ČR?
  • Jaká jsou specifika u zahraničních jednatelů a členů statutárních orgánů z pohledu zdanění a pojistného?
  • Jak nejlépe nastavit společný management v české a zahraniční společnosti?
  • Jaké informace jsou automaticky vyměňovány se zahraničím?

Témata konference: 

 
 

Šárka Veselá, daňový poradce, Fučík & partneři, s.r.o.
Ivan Fučík, daňový poradce, auditor a partner, Fučík & partneři, s.r.o.

 

Mezi přednášejícími se představí: 

 
 

 

Přednášející 4

Ivan Fučík

Ivan Fučík

daňový poradce, auditor a partner společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Ivan Fučík je auditorem a daňovým poradcem. Ivan Fučík získal zkušenosti několikaletou praxí u poradenských společností působících v rámci tzv. „velké pětky“, z toho více než jeden a půl roku v zahraničí a více než jeden a půl roku v pozici partnera. V roce 1995 založil poradenskou společnost Fučík a partneři, kde pracuje dodnes ve funkci řídícího partnera. Fučík a partneři se řadí mezi 10 největších auditorských a daňově poradenských kanceláří v ČR. Ivan Fučík je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob. K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní automatická výměna informací, problematika transferových cen. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje úspěšně i na poli daňové správy při zastupování klientů před správci daně. Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a několika stovek článků a publikací.

Šárka Veselá

Ing. Šárka Veselá

daňový poradce, manažer, Fučík & partneři, s.r.o.

Šárka Veselá je daňovým poradcem zaměřujícím se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo. Má mnohaleté praktické zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů, nastavování smluvní dokumentace statutárních orgánů společností, přeshraničního vysílání zaměstnanců a revize pracovně-právních dokumentů. Je členem Sekce daně z příjmů fyzických osob při Komoře daňových poradců ČR. Vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Praktické informace 4

Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR

Manažer semináře:  Soňa Miňovská| minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8 - Florenc

Doprava:  metro trasa B a C, stanice - Florenc, stanice tramvají č. 3, 8 a 24

Parkování: parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 8 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.  K využití jsou také parkoviště P+R, které jsou umístěny u metra v lokalitách Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most I, II, Nádraží Holešovice a Depo Hostivař – více na http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/ . Protože parkoviště P+R bývají velmi často obsazené, doporučujeme další možnosti pro parkování. Nedaleko hotelu je placené parkoviště Na Florenci 25 Praha 1, Nové město, (vjezd z ulice Na Florenci). Více zde: http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/ Příjezd po dálnici D8 – parkoviště Střelničná / Dolejškova Praha 8, celodenní parkování stojí 100kč http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz . Příjezd po dálnici D1 - http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2900 Kč

Registrační poplatek

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů