Menu
Semkon
Workshop

Moderní komunikace města, kraje a obce na soc. sítích - Brno

12.9. 2017 | 10:00 - 15:00

Vzdělávací centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno

Mnoho českých měst stále tápe s komunikací na soc. sítích a neumí ji efektivně využít. Na workshopu Moderní komunikace města, kraje a obce na soc. sítích rozebereme tři základní složky kvalitní, moderní komunikace: obsah, social care a krizovou komunikaci.

more about event

Může české město konkurovat světovým metropolím? Ano! Praha na facebooku dlouhodobě poráží v interakci města jako NYC, Londýn, Berlín, Chicago, Tokyo, Vídeň a další. Sociální sítě v dnešní době totiž znamenají zajímavý prostor pro zefektivnění komunikace samosprávy. Mnoho českých měst však stále tápe s komunikací na soc. sítích a neumí ji efektivně využít. Rozebereme si tři základní složky kvalitní, moderní komunikace: obsah, social care a krizovou komunikaci. K tomu se dozvíte, proč se vyplatí investovat do analytických nástrojů, a na příkladu Prahy si ukážeme, co stojí za jejím úspěchem, v čem se odlišuje od ostatní měst světa a proč není potřeba ani koruna na propagaci k velkému mezinárodnímu úspěchu. 

Není totiž nic lepšího, než ukázat vše na konkrétním příkladu, který funguje a dokáže si získat úspěch i na mezinárodní scéně, kde poráží v interakci i desetkrát větší profily světových metropolí. Zároveň se dozvíte, které soc. sítě jsou ideální pro komunikaci veřejné instituce a jakou cílovou skupinu na nich oslovíte. Probereme samozřejmě i odlišnosti v komunikaci na jednotlivých platformách. Workshop tak přinese klíčové informace, jak nejlépe využít potenciál soc. sítí pro komunikaci měst, obcí či krajů v ČR.  Workshop bude protkán praktickými ukázkami a doporučeními.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

09:15
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení workshopu
10:00 - 14:30
Program workshopu
14:30
Diskuse, závěr workshopu

 

  • Komunikace na sociálních sítích
  • Facebook a jeho základy
  • Social care 
  • Krizová komunikace
  • Analytické nástroje
  • Ideální soc. sítě pro komunikaci veřejné instituce a jejich cílová skupina
  • Zásady komunikace na sociálních sítích

Témata workshopu:

 

Změna programu vyhrazena.. 

lecturers 4

Filip Zikmund

Ing. Filip Zikmund MBA

Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Od roku 2012 pracuje v marketingu se zaměřením na sociální sítě a nová média. Dlouhé roky se staral o Facebookový profil hlavního města Prahy, kde bylo zapotřebí nastavit jasnou koncepci a strategii. Díky tomu se podařilo z FB profilu Prahy vytvořit hlavní komunikační kanál města, který v krátkodobé i dlouhodobé interakci poráží i (co do počtu fans) desetkrát větší profily metropolí, jako jsou New York City, Chicago, Glasgow, Madrid... Filip se věnuje všem sociálním sítím, spolupracuje s mnoha dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru, kterým se stará o strategii komunikace na sociálních sítích a krizovou komunikaci. Nyní je také CEO společnosti Detonate s. r. o.

Reference :)  4

„Děkuji za možnost se zúčastnit tohoto workshopu, který byl pro mne přínosem k mé dosavadní práci. Organizace i obsahová část splnili moje očekávání.“

Erika Mixová, vedoucí TIC, Špindlerův Mlýn

 

„Velice děkujeme za uspořádání tohoto workshopu, byl pro nás velkým přínosem. Myslím, že pan Zikmund má svou práci opravdu rád, a ví o čem je řeč. Z toho plyne i jeho profesionalita. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit někdy příště.“

Barbora Pokorná a Monika Kocábová, Město Moravské Budějovice

Practical info 4

Moderní komunikace města, kraje a obce na soc. sítích - Brno

Manažér semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno   www.otevrenazahrada.cz 

Doprava a parkování:  Pěšky - Od hlavního nádraží cca 1,5 km, 20 minut. Od nádraží se vydejte po pěší zóně v ul. Masarykova (směr nám. Svobody) dokud nedojdete k dopravnímu uzlu na ulici Česká. Z ulice Česká/Joštova cca 500 m, 7 min. Od ulice/zastávky MHD Česká se vydejte po ulici Joštova směrem k Červenému kostelu. Pokračujte rovně přes Komenského náměstí (Fakulta sociálních studií MU) dokud se nenapojíte na ulici Údolní. Po ulici Údolní se vydejte směrem doprava, po 100 metrech po levé straně ulice je vyznačen vchod do areálu Otevřená zahrada.

MHD - Do areálu se dopravíte od nádraží tramvají č. 4 (směr Nám. míru) s výstupem na zastávce Obilní trh. Cesta tramvají trvá přibližně 10 min. Odtud se areál nachází do 50 m (oranžová cedule Otevřená zahrada). Z jiných míst je možné dorazit trolejbusem č. 25, 26 s výstupem na zastávce Úvoz nebo tramvajemi s výstupem na zastávce Česká, odkud je v obou případech zahrada vzdálená do 7 minut chůze.

Autem - Pro pohodlné a bezstarostné zaparkování doporučujeme využít jedno z nejbližších veřejných placených parkovišť vzdálených do 10 min chůze. Např. PD Domini Park (z ulice Husova 14/16, Brno), JD Parking Brno (Rooseveltova 3), PD Rozmarýn (Kounicova 2). Do zavedení rezidentního parkování lze vozidlo „zdarma“ odstavit i v uličním prostoru, bývá však obtížné najít volné parkovací místo, oblast kolem ulice Údolní je v pracovní dny parkováním velmi přetížena.

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 1. září 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, od 1. září  2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2250 Kč

Poplatek pro veřejnou a státní správu

1850 Kč

Poplatek pro malé obce (do 2000 tis. obyvatel)

3250 Kč

Poplatek pro soukromý sektor

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů