Menu
Semkon
Konference

Finanční management regionů a obcí - legislativa, dotace, investice

30.11. 2020 | 09:00 - 16:00

Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Blíží se jedny z největších změn, které se dotknou hospodaření regionů a obcí. Víte, jaké změny Vás čekají? 

 

more about event

V letošním roce se připravuje několik novel zákonů, které se přímo dotýkají financování municipálních a krajských rozpočtů. Mezi nejzásadnější patří Novela z. o rozpočtovém určení daní, dále Novela z. o místních poplatcích či Novela z. o podpoře regionálního rozvoje. Co pro Vás budou plánované legislativní změny znamenat? Jak se na ně připravit? Konference se zaměří také na vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy, finanční možnosti samospráv, hospodaření a dopad krize v rámci COVID-19.

Těšíme se na setkání s Vámi

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:00
Program konference
16:00
Diskuse, závěr konference
 
 • Novela z. o rozpočtovém určení daní
 • Novela z. o místních poplatcích
 • Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
 • ... další novely týkající se obcí a regionů


Mimo legislativní změny konference řeší také témata spojená s:

 • sestavení rozpočtu, výhledu, rozpočtové provizorium a hospodaření samosprávy
 •  finanční možnosti samospráv období 2020 až 2025
 • vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy
 • plnění daňových příjmů
 •  správa a optimalizace movitého a nemovitého majetku
 •  řízení investičních projektů, projektové financování
 •  udržitelnost
 •  financování ztrát

Témata konference:

 
16:00
diskuse, závěr 

Změna programu vyhrazena 

Practical info 4

Finanční management regionů a obcí - legislativa, dotace, investice

Manažér konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Muzeum, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. 

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2950 Kč

Účastnický poplatek

2500 Kč

Účastnický poplatek pro zástupce státní a veřejné správy

Registration 4

Finanční management regionů a obcí - legislativa, dotace, investice

30.11. 2020 | 09:00 - 16:00 Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

2950 Kč

Účastnický poplatek

2500 Kč

Účastnický poplatek pro zástupce státní a veřejné správy

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe