Menu
Semkon
Konference

INOVAČNÍ FÓRUM KE ZMĚNĚ KLIMATU A ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

4.10. 2022 | 09:15 - 16:30

FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE, Štěpánská 644, 110 00 Nové Město

Oficiální webová stránka konference: www.cbcsd.cz

more about event

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) za podpory:

  • Velvyslanectví Francie v Praze
  • Francouzský institut v Praze
  • Asociace pro rozvoj infrastruktury
  • Změna k lepšímu
  • Česká bankovní asociace
  • Česká manažerská asociace

Změna klimatu a energetická bezpečnost představují zásadní a velmi naléhavé výzvy pro naši prosperitu a kvalitu života. Významné společnosti v České republice se proto rozhodly spojit síly a prostřednictvím projektu RETHINK spolupracovat na řešení a podpoře vhodných opatření pro boj se změnou klimatu a k zajištění energetické bezpečnosti.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, jakož i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou pod vedením generálních ředitelů obdobně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální (Net Zero) ekonomiku zaváděním účinných, praktických a měřitelných řešení.

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti (“Fórum”) je první veřejnou akcí projektu RETHINK. Má ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svoji dlouhodobou udržitelnost, odolnost (resilienci) a konkurenceschopnost, a přispěly tak současně i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Tato akce poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality (Net Zero) a energetické bezpečnosti, jakož i možnost sdílet vzájemně myšlenky, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč vybranými sektory českého hospodářství.

S rostoucími důkazy o tom, že změna klimatu představuje jak významné systémové finanční, tak i podnikatelské riziko (ale také zdroj nových podnikatelských příležitostí a inovací), odráží projekt RETHINK imperativ, aby česká podnikatelská komunita hrála proaktivní roli při ochraně naší budoucnosti.

Fórum je tvořeno šesti tematickými panely, ve kterých se v prezentaci moderních řešení a následné diskusi nad tématy energetické bezpečnosti a dekarbonizace, dopravy a mobility, budov a stavebnictví, oběhového hospodářství, vodárenství a ESG a udržitelného financování představí seniorní manažeři významných inovativních firem působících v Česku. Weblink na Prohlášení RETHINK: https://www.cbcsd.cz/rethink/

Oficiální webová stránka konference, na které naleznete program a další informace: www.cbcsd.cz

Practical info 4

INOVAČNÍ FÓRUM KE ZMĚNĚ KLIMATU A ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Hlavní kontaktní osoba akce: Petr J. Kalaš, prezident CBCSD I m: +420 602 137 944 I e: kalas@cbcsd.cz

Kontaktní osoba pro registrace - koordinátor registrací: Libuše Kalkus Kameníčková I m: 777 950 853 I e: kamenickova@semkon.cz

Místo konání: FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE, Štěpánská 644, 110 00 Nové Město

Doprava:  Metro trasa A – stanice Muzeum, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha

 

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: přístup na akci pro jednu osobu. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a pokud hradil poplatek zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2400 Kč

Registrační poplatek

0 Kč

Poplatek pro registraci s kódem přednášející či partner akce

Discounts

20 %

Sleva k uplatnění po vložení kódu

Registration 4

INOVAČNÍ FÓRUM KE ZMĚNĚ KLIMATU A ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

4.10. 2022 | 09:15 - 16:30 FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE, Štěpánská 644, 110 00 Nové Město

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

2400 Kč

Registrační poplatek

0 Kč

Poplatek pro registraci s kódem přednášející či partner akce

Discounts

20 %

Sleva k uplatnění po vložení kódu

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partners

Partner konference pro registrace účastníků: 

Logo

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů