Menu
Semkon
Seminář

Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně

12.1. 2021 | 10:00 - 16:00

Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Seminář Krizová komunikace měst a obcí určený pro starosty, zastupitele a úředníky OÚ, Vás naučí jak komunikovat a reagovat na změny, které mohou nastat v době krizového stavu. 

 

 

more about event

Události loňského a letošního roku, ať už pandemie coronaviru, bleskové povodně nebo tornádo na Moravě, opět ukázaly důležitost krizového řízení. Jeho součástí je dobře zvládnutá krizová komunikace, která je v klidných dobách podceňována. 
Seminář Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně Vás připraví jak správně reagovat na změny, které mohou během krizového stavu nastat a jak se vyhnout nejčastějším chybám.

Na semináři budou zajištěna všechna nezbytná ochranná opatření tak, abychom zaručili Vaši bezpečnost.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská
minovska@semkon.cz
774 457 277

 

Program 4

09:30
Registrace účastníků
10:00
Úvod a zahájení semináře
10:00 - 14:15
Program semináře
14:15
Diskuze, závěr semináře 

 

Petr Jansa, Senior PR manager, CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.

Krizová komunikace jako příležitost

 

PhDr. a Mgr. Jiřina Sámková, psycholožka Centra Modrá laguna MUDr.Jana Cimického, CsC.

Význam, prevence, řešení a možnosti zvyšování odolnosti člověka

 

Filip Zikmund, Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Význam a správné využití internetu a sociálních sítí

 

Změna programu vyhrazena 

lecturers 4

Filip Zikmund

Ing. Filip Zikmund MBA

Partner and CEO at Detonate s. r. o.

Od roku 2012 pracuje v marketingu se zaměřením na sociální sítě a nová média. Dlouhé roky se staral o Facebookový profil hlavního města Prahy, kde bylo zapotřebí nastavit jasnou koncepci a strategii. Díky tomu se podařilo z FB profilu Prahy vytvořit hlavní komunikační kanál města, který v krátkodobé i dlouhodobé interakci poráží i (co do počtu fans) desetkrát větší profily metropolí, jako jsou New York City, Chicago, Glasgow, Madrid... Filip se věnuje všem sociálním sítím, spolupracuje s mnoha dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru, kterým se stará o strategii komunikace na sociálních sítích a krizovou komunikaci. Nyní je také CEO společnosti Detonate s. r. o.

Petr  Jansa

Mgr. Petr Jansa

Petr Jansa, Senior PR manager, CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.

Petr Jansa vystudoval obor mediální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovní zkušenosti získával 25 let jako novinář a redaktor Českého rozhlasu 1 Radiožurnál se specializací na motorismus a automobilový průmysl. Následně se rozhodl plně věnovat oboru komunikace, když působil jako poradce ministra na Ministerstvu dopravy ČR pro BESIP, dále jako vedoucí komunikace TSK a.s. a současně začal rozvíjet jako PR manažer, poradce pro krizové řízení, spolupráci s médii a sociální sítě PR sekci agentury CCL. V současné době pracuje již šest let ve společnosti CCL- Conference Ltd. na pozici Senior PR manager kde má na starosti PR, přípravu komunikačních strategií, externí a interní komunikaci klientů, krizovou komunikaci, budování obrazu společnosti, employer branding, marketing a mediální poradenství.

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/View/Helper.php, line 320]
Jiřina  Samková

PhDr. a Mgr. Jiřina Samková

Je absolventkou jednooborové psychologie na Filosofické fakultě v Olomouci a Policejní akademie v Praze. Aktuálně pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví v Centru duševní pohody Modrá laguna se zaměřením na krizovou intervenci, kognitivně behaviorální terapii, relaxaci."

Je absolventkou jednooborové psychologie na Filosofické fakultě v Olomouci a Policejní akademie v Praze. Aktuálně pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví v Centru duševní pohody Modrá laguna se zaměřením na krizovou intervenci, kognitivně behaviorální terapii, relaxaci."

Practical info 4

Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně

Organizátorka semináře: Soňa Miňovská | minovská@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Nadace ABF, Václavské nám., 110 00 Praha 1

Doprava:  metro - stanice Můstek nebo Muzeum, tramvaj č. 3,5,6,9,14,24

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.

 

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference/semináře bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1900 Kč

Registrační poplatek:

Registration 4

Krizová komunikace měst a obcí prakticky a efektivně

12.1. 2021 | 10:00 - 16:00 Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

1900 Kč

Registrační poplatek:

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partners

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů