Menu
Semkon
Konference

Veřejný prostor - investice do budoucnosti

8.12. 2020 | 09:30 - 16:30

Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Veřejný prostor - investice do budoucnosti

more about event

Nejjasnější a všeříkající definice veřejného prostoru či prostranství je v zákonu o obcích a říká: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ Ve veřejném prostoru každý z nás tráví podstatnou část svého života. Proto abychom získali plnohodnotné veřejné prostranství, mělo by být bezpečné, zdravé, živé, komunikativní a krásné. Mělo by vybízet k pěšímu pohybu a obývání. Nesmí se však zapomínat na další prioritu pro úpravu a provoz veřejného prostranství: a tou je obytná kvalita veřejného prostoru.

Velmi často se setkáváme se situací, že veřejný prostor dosluhuje, či neplní svou funkci. Je tedy správné přistoupit k jeho obnově a často není lehké zvolit dobrou cestu. Vytváření, úpravy, způsob financování, komunikace s občany či revitalizace musí brát v potaz lidské měřítko a lidské smysly. Jen nepatrná úprava či změna, která neodpovídá kvalitativnímu standardu veřejných prostranství a jejich logice, může mít fatální dopady na dopravní i technickou infrastrukturu, ovlivnit tak i jednotlivé stavby a stavební celky. Cílem by měly být jednoduché a efektivní úpravy navazující na celkovou architektonickou a funkční koncepci městského prostoru.

 

Konference Veřejný prostor – investice do budoucnosti poukáže a otevře témata, jak je veřejný prostor vnímám z psychologického hlediska dospělými i dětmi, jak plánovat a realizovat změny a úpravy, čeho se vyvarovat, z čeho si naopak vzít příklad. Neopomene ani na finanční a legislativní otázku, či zdařilé realizace z praxe.  

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Practical info 4

Veřejný prostor - investice do budoucnosti

Manažér konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Muzeum, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. 

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2490 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

3490 Kč

Základní registrační poplatek

Registration 4

Veřejný prostor - investice do budoucnosti

8.12. 2020 | 09:30 - 16:30 Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

2490 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

3490 Kč

Základní registrační poplatek

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partners

Odborný partner konference: 

             

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe