Spolupracujeme s: | Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR  (AMSP ČR)

Spolupracujeme s:  |  Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, převzala záštitu nad konferencí Solární energie a akumulace v ČR a seminářem Nové veřejné zakázky nejen pro firmy a podnikatele. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Registrace: Spisová značka: L 12282 vedená u Městského soudu v Praze (původní registrace u MV ČR, č.j. VS/1-1/48 640/01-R ze dne 26.11.2001). AMSP ČR není úřad.

Významně byla posílena členská základna AMSP ČR a její vliv. Nejpočetněji je zastoupena těmito obory: dopravní telematika, lodní průmysl, metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektrotechnický průmysl, textilní průmysl, stavební průmysl, řemesla, služby obecně a další. Členská firma nemusí splňovat kritérium MSP dle pravidel EU, tj. společnost do 250 zaměstnanců, členem může být i společnost větší. Členy asociace jsou také banky a finanční instituce se státní účastí (ČMZRB, ČEB, EGAP), některé střední a vysoké školy, menší asociace, sdružení svazy, cechy apod. Členskou základnu tvoří i úspěšné české firmy, držitelé nejrůznějších ocenění (Rodinná firma roku, Místní hrdina, Štika českého byznysu, Manažer/-ka odvětví apod.). Asociace podporuje vedle tradičních oborů zastoupených v členské základně rovněž tzv. trendové obory jako je bio, nano, kosmický průmysl, fotonika, biomedicína apod. AMSP ČR se řídí svýmEtickým kodexem.  Více na http://www.amsp.cz/o-asociaci

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů