Spolupracujeme s: | Solární asociace

Spolupracujeme s:  |  Solární asociace

Solární asociace s námi připravila konferencí Solární energie a akumulace v ČR.

Solární asociace je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení podnikatelů v sektoru solární energetiky. Asociace sdružuje více než 300 společností a individuálních členů a s dalšími stovkami provozovatelů FVE úzce spolupracujeme v rámci řady projektů.

Solární asociace propojuje subjekty napříč sektorem od výrobců, investorů, instalační firmy, po univerzity a výzkumná pracoviště. Zastupujeme solární sektor v jednání s rozhodujícími orgány, ministerstvy, distribučními společnostmi a rovněž směrem k evropským orgánům. Více na www.solarniasociace.cz

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů