Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00

Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci Solární energie a akumulace v ČR:

Více o akci

Třetí ročník prestižní konference bude opět zasvěcen solární energetice a souvisejícím oblastem jako jsou akumulace energie či elektromobilita. Letos se budeme věnovat mimo jiné následujícím aktuálním tématům:

► co přinese chystaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?

► dopady tzv. zimního balíčku na solární sektor, především nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie

► jak bude vypadat nový aukční systém podpory obnovitelných zdrojů po roce 2020

► jak velkým rizikem jsou chystané kontroly překompenzace podpory u fotovoltaických elektráren

► vyhodnocení úspěšnosti solární energetiky v ČR i ve světě v roce 2017

► světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií               a akumulace

► dotace pro fotovoltaické elektrárny: přehled a vyhodnocení jednotlivých programů

 

► obnovitelné zdroje energie jako vyrovnávací prvek distribuční soustavy

► legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště

► digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky

► řešení problematiky výměny panelů na FVE

► benchmark instalačních a servisních firem na českém trhu

► příklady dobré praxe ze zahraničí – pozitivní zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů

► blok o akumulaci včetně představení žhavých novinek                (např. blockchain project Sonnen)

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad politické reprezentace, ministerstev a evropských institucí i odborníků z korporátní sféry a praxe.

Součástí programu je i doprovodný program skýtající možnosti neformálního setkání a navázání kontaktů.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuze, závěr konference a pozvání na sklenku vína 

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace 

 

Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka, Solární asociace

Zahájení konference

 

Jan Hamáček, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Úvodní slovo

 

Marian Jurečka, poslanec PS Parlamentu ČR, v letech 2013 – 2017 ministr zemědělství ČR

Úvodní slovo

Pavel Poc, europoslanec

Úvodní slovo

Leopold Sulovský, senátor, Senát ČR

Úvodní slovo

hlavní sál
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
 

Aurélie Beauvais, Policy Director, SolarPower Europe (BE)

Nejnovější informace ze schvalování Zimního energetického balíčku

 

Frank Gordon, Policy manager, Renawable Energy Association (UK)

Obnovitelné zdroje a role akumulace v síti

 

Stefan Feuchtinger, Senior Analyst – EU Power & Carbon Markets

Stav plnění unijních cílů OZE v zemích EU

10:50 - 11:15
Přestávka na kávu
 

Dana Drábová, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Pohled na budoucnost obnovitelných zdrojů a energetický mix ČR

 

Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ, Energetický regulační úřad

Očekávané trendy v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie

 

Petr Binhack, Energy policy , Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii 

Vyjednávání Zimního energetického balíčku z pohledu Stálého zastoupení ČR

 

Michal Šnobr, externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Pohled na vývoj české energetiky

12:20 - 13:20
Přestávka na oběd
sál A
ODPOLEDNÍ SEKCE – Rozvoj solární energie a akumulace

Bloku předsedá a diskuzi řídí: Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA, s.r.o., člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Úřadu vlády ČR  

 

Martin Sedlák, Programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Představení Svazu moderní energetiky

 

Roman Portužák, vedoucí oddělení Software Solutions & Power Transmission International, Siemens

Digitalizace sítě

 

Radovan Hasala | Tomáš Bílek, Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s. 

Elektromobilita a inovativní využití OZE a Akumulace energie

 

Miroslav Simek, analytik fotovoltaických systému,Photon Energy Operations CZ s.r.o.

Monitoring jako nástroj pro zvýšení efektivity fotovoltaických elektráren

 

Jan Šamal, člen představenstva a vedoucí strategicko-legislativní pracovní skupiny AKU-BAT 

Zkušenosti s akumulací energie a v zemích BeNeLuxu a dalších evropských zemí

 

J.P. (Jaap) Baarsma, President Holland Solar

Zkušenosti se solární energií a akumulací v Holandsku

 

Francoais Sonnet, Solar Energy Consultant, ElectriCChain Co-Founder and Solcrypto Advisor

SolarCoin Blockchain v energetickém sektoru

sál B
ODPOLEDNÍ SEKCE – Legislativní prostředí a financování projektů

Bloku předsedá a diskuzi řídí: Adéla Denková, šéfredaktorka zpravodajského portálu EURACTIV.cz

 

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR

Podpora solárních (fototermických a fotovoltaických) systémů v rámci programu Nová zelená úsporám 

 

Jan Jašek, Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Financování OZE, akumulace a aktuální trendy

 

Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Legislativní bariéry rozvoje akumulace jako regulačního prvku elektrizační soustavy

 

Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Novela energetického zákona a zákona POZE a kontroly překompenzace OZE

 

Petr Petržílek, advokát

Výměny panelů vs rekonstrukce provozoven

V současné chvíli probíhá tvorba programu. Změna programu vyhrazena. 

   konference je tlumočena Aj - Čj

Přednášející 4

Marian Jurečka

Marian Jurečka

poslanec parlamentu ČR

Marian Jurečka (* 15. března 1981 Přerov) je český politik, od ledna 2014 do prosince 2017 ministr zemědělství České republiky v Sobotkově vládě, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od prosince 2013 do února 2014 předsedal Poslaneckému klubu KDU-ČSL, v letech 2012 až 2015 a opět od roku 2016 zastupitel Olomouckého kraje, od prosince 2011 první místopředseda KDU-ČSL a člen této strany.

Dana Drábová

Dana Drábová

předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Dana Drábová se narodila 3. června 1961 v Praze. Absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, v roce 2002 získala doktorát v oboru jaderné inženýrství. Pracovala jako jaderná inženýrka. V současnosti je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od roku 1998 je zastupitelkou města Pyšely, již šestým rokem vykonává funkci místostarostky města. Zaměřuje se na podporu realizace velkých infrastrukturních projektů: kanalizace, vodovodů, rekonstrukci základní a mateřské školy, revitalizaci náměstí, včetně získávání dotací. Dlouhodobě se také věnuje rozpočtu města.

Aurelie Beauvais

Aurelie Beauvais

Policy Director, SolarPower Europe

Aurélie Beauvais je Policy Director v SolarPower Europe. Společnost SolarPower Europe se zaměřuje zejména na formování regulačního prostředí a na posílení obchodních příležitostí pro solární energii v Evropě. Před nástupem do společnosti SolarPower Europe byla v letech 2012 až 2017 vedoucí oddělení pro záležitosti EU v French Union of Electricity (UFE). Je držitelkou titulu „Double Master“ v politických vědách a veřejných věcech z Institutu politických věd v Bordeaux.

Michal  Šnobr

Ing. Michal Šnobr

externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T právě v oblasti energetiky. Michal Šnobr má více než 20 let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky věnuje podnikání v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, správy nemovitostí a také výrobě montovaných a kontejnerových staveb. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Michal Šnobr je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

Martin  Sedlák

Martin Sedlák

ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák působí od roku 2012 na pozici ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost. Aliance je nezávislou platformou zabývající se tématy šetrné energetiky v českém i světovém kontextu. V rámci své pozice se podílel na připomínkování návrhu Státní energetické koncepce a zákonů, které ovlivňují fungování obnovitelných zdrojů. Absolvent Vysokého učení technického v Brně (2008), obor Energetické inženýrství se zaměřením na tepelnou a jadernou energetiku. V minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011), kde se zabýval ekonomickými aspekty jaderné energetiky a legislativou atomového odvětví (omezená odpovědnost za jadernou škodu a účast obcí v řízeních dle atomového zákona). Podílel se také na oponentuře zprávy Nezávislé energetické komise při Vládě ČR – jaderné kapitoly (2008). V roce 2010 koordinoval projekt Chytrá energie, jehož cílem bylo vytvořit energetickou koncepci ekologických organizací.

Radovan Hasala

Radovan Hasala

předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

Od 90. let podnikal v řadě oborů a připravil spoustu úspěšných projektů v oblasti infrastruktury, logistiky a životního prostředí; ale také ve zdravotnictví. Před několika lety se poprvé posadil do elektromobilu Tesla Model S a o svém dalším životním směru měl zcela jasno. Začal se zabývat elektromobilitou a k této vášni přivedl i svého syna Dominika, s nímž založil společnost ELECTRIC PARK s.r.o., která svými aktivitami a projekty významně posouvá povědomí o elektromobilitě v České republice. Od roku 2016 působí jako předseda Předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ, jejíž cílem je vytvoření nezávislé platformy rozvoje elektromobility.

Leopold Sulovský

Ing. Leopold Sulovský

senátor, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Po ukončení vojenské základní služby nastoupil v roce 1979 jako technik u Vítkovických staveb Ostrava, kde pracoval, později jako hlavní technolog až do roku 1993. Čtyři roky působil jako profesionální horolezec. Od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba. V letech 2006 až 2010 je členem zastupitelstva obce Moravská Ostrava a Přívoz jako nezávislý kandidát. Od roku 2010 se aktivně angažuje v politickém hnutí Ostravak a působí jako zastupitel města Ostravy.

Frank  Gordon

Frank Gordon

Policy manager, Renawable Energy Association (Londýn)

Frank pracoval v oblasti obnovitelné energie a klimatických změn, např. na vládní úrovni či energetickém sektoru ve Velké Británii. Byl státním poradcem pro tzv. „Eco-towns", koordinátorem v APPCCG a projektovým manažerem projektu Westmill Solar Cooperative.. Je držitelem magisterského titulu v oblasti klimatických změn a v současné době působí jako Policy Manager v REA se zaměřením na akumulaci a sítě.

Philipp  Ruf

Philipp Ruf

Director – EU Power & Carbon Analytics, ICIS (DE)

Philipp Ruf je ředitelem v EU Power & Carbon Analytics, ICIS, je zodpovědný za kvantitativní a kvalitativní výzkum s cílem předpovídat vývoj v EU ETS a dlouhodobé prognózy trhu s elektřinou. Aktivně se věnuje publikační činnosti zaměřující se na problematiku EU ETS, je autorem mnoha studií, a kromě toho pravidelně přednáší pro různé evropské instituce, také na seminářích a konferencích.

Jan  Kříž

Jan Kříž

náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP ČR

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má jednoho syna.

Francois  Sonnet

Francois Sonnet

spoluzakladatel ElectriCChain a poradce společnosti Solcrypto

François graduated with a Masters in Finance (hons) from ICHEC Brussels Management School and is an expert in Renewable Energy Business Development, having co-founded Belgium’s N°1 award-winning solar installer SunSwitch SA in 2007 at a time of little focus for Renewables outside of Germany, and acting as its Chief Strategist, helping it build up to +90 employees and +20MEur Turnover in under 30months. François made his first steps at Euronext NV and the Audit Firm PwC in Luxemburg and has extensively traveled. François currently works as a solar consultant on projects, advising towards several solar fields. François also advises Solcrypto and affiliates to the SolarCoin Foundation on Business Development with the SolarCoin Digital Asset and developing Blockchain tools to initiate the clean Energy Transition. ElectriCChain is a dot org and global platform to help the Energy Transition.

Petr Binhack

Petr Binhack

energetický attaché, Stálé zastoupení ČR při Evropské Unii

Od roku 2014 působí na Stálém zastoupení ČR při Evropské Unii na pozici energetického attaché. Zastupuje Českou republiku na jednáních v rámci energetických formací Rady EU, především k legislativním a nelegislativním návrhům předkládaným Evropskou komisí. Před vysláním na Stálé zastoupení pracoval v Sekci pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR jako koordinátor energetické a klimatické politiky. Energetice se věnuje od roku 2006, kdy postupně působil v akademické sféře, soukromém i neziskovém sektoru. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pavel Poc

Pavel Poc

poslanec Evropského parlamentu

Narozen 24. května 1964 v Havlíčkově Brodě. Absolvent oboru všeobecná biologie - etologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se hormonální regulaci chování hmyzu a v etologické laboratoři Fyziologického ústavu ČSAV i podvědomému vnímání u zvířat. V letech 1993- 1998 pracoval jako vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Mariánských Lázních. Zabýval se zde mimo jiné regulací invazních rostlin a zpracoval metodiku likvidace bolševníku velkolepého. V r. 1997 se stal členem ČSSD, v období 1998 – 2002 působil jako místostarosta Mariánských Lázní. V r. 2003 se stal společníkem firmy Zahradní a parková s r.o., kterou během sedmi let změnil na podnik s celorepublikovou působností. Svoji aktivní činnost ve firmě ukončil v r. 2009, kdy byl zvolen do Evropského parlamentu. Během prvního mandátu se věnoval prevenci rakoviny tlustého střeva ale také jaderné energetice, nebezpečným pesticidům nebo ochraně biodiverzity či ochraně zvířat. Byl zpravodajem nařízení o prevenci a regulaci zavlékání, vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Je místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Je ženatý, má dva syny a vnučku.

Roman Portužák

Roman Portužák

vedoucí oddělení Software Solutions & Power Transmission International, Siemens, s.r.o.

Po absolvování VŠB – Technické univerzity Ostrava pokračoval jako interní aspirant v oboru elektroenergetika. V letech 1990 až 2003 působil ve společnosti Severomoravská energetika, a.s v různých pozicích, mimo jiné jako manažer strategie nebo obchodní ředitel. V této době se rovněž zúčastnil nasazování CIS v rámci projektu EDF International Distribution na Zanzibaru, a rovněž působil v rámci projektu automatizovaných odečtů AMR. Poté pracoval jako nezávislý konzultant, kde se podílel na projektech reinženýringu v SE, SSE a ČEZ Distribuce v Bulharsku, rovněž se podílel na privatizaci distribučních společností pro ENERGO-PRO v Gruzii. Zkušenosti z působení ve státní správě následně získal v letech 2008 až 2011, kdy působil jako ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, v těchto letech rovněž zastával pozice v radě SÚRAO, dozorčí radě EZÚ, a reprezentoval ČR v International Energy Agency. Následně se vrátil do akademické sféry, kde v rámci výzkumného centra ENET - energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VŠB - Technické univerzity Ostrava působil v pozici manažera pro styk s aplikační sférou. V současné době působí ve společnosti Siemens, s.r.o. ve funkci vedoucího oddělení Software Solutions & Power Transmission International, které je součástí business unit Digital grid, kde se zabývá zejména problematikou Smart meteringu, Smart grids, Power quality a digitalizací v energetice.

Jan Šamal

Jan Šamal

člen představenstva a vedoucí strategicko-legislativní pracovní skupiny AKU-BAT - Zkušenosti s akumulací energie a v zemích BeNeLuxu a dalších evropských zemí

Petr Petržílek

Petr Petržílek

Advokát, poradce premiéra

Petr Petřžílek je advokátem, zastupitelem města Úvaly a od roku 2014 tak poradcem premiéra. Vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou UJEP v Ústí nad Labem, specializace: lidské zdroje, Bc, následně Ing. – Provozně ekonomická Fakulta ČZÚ v Praze, specializace: evropská integrace, JUDr., Mgr. – Právnická fakulta UK v Praze (studium ukončeno 3.6.1994), DP z oblasti práva životního prostředí a Ph.D. v oboru veřejné právo, disertační práce z oblasti práva životního prostředí na PF UK. Věnuje se odborné a publikační činnosti.

Adéla Denková

Adéla Denková

redaktorka Euroactiv.cz

Adéla Denková je analytičkou Výzkumného centra AMO a redaktorkou zpravodajského portálu Euroactiv.cz. Adéla se zajímá především o energetiku, ochranu klimatu a životního prostředí, ale věnuje se také otázkám evropského rozpočtu, dění ve střední Evropě a snaží se přijít na kloub českému euroskepticismu. Vystudovala magisterský obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ladislav Havel

Ing. Ladislav Havel

člen rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje již od roku 1981. Pracoval v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku, a to v celém spektru tohoto oboru, tj. výroby a rozvodu elektřiny aj. Před nástupem do Rady ERÚ působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve na pozici poradce náměstka ministra v oblasti elektroenergetiky a v roce 2012 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky a teplárenství. Mimo to zastával různé funkce v orgánech státních podniků a energetických společností. Byl významným spolutvůrcem zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a všech jeho zásadních novel a prováděcích vyhlášek.

Rostislav Krejcar

Rostislav Krejcar

člen Rady ERÚ

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, kde získal i vědeckou hodnost. V letech 2002 až 2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. V minulosti byl Rostislav Krejcar členem řady odborných skupin při CEER a ERGEG v Bruselu a ve Vídni se zaměřením na obnovitelné zdroje a mezinárodní obchod s přenosovými kapacitami. Po odchodu z ERÚ nastoupil na krátký čas na rodičovskou dovolenou. Od roku 2012 Rostislav Krejcar pracuje na částečný úvazek na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na které vede předmět Rozvoj energetických systémů. Krom výuky se v letech 2013 – 2017 věnoval konzultační činnosti v energetice jako OSVČ.

Pavel  Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Testovací jízdy  4

Nový Nissan Leaf s kapacitou baterie 40 kWh, který právě přichází na český trh. Nissan Leaf je celosvětově nejprodávanějším elektromobilem na světě. Nabízí dojezd až 378 km.
V testech organizace NHTSA vůz Tesla Model S 90D získal dosud nejlepší hodnocení vůbec. Podle NHTSA momentálně neexistuje bezpečnější automobil. Vůz disponuje baterií s kapacitou 90 kWh a na jedno dobití má neuvěřitelný dojezd 473 km. Partnerem testovací jízdy je společnost ELECTRIC PARK s.r.o. Aixam e-Coupé je městský elektromobil, který můžete řídit již od 15 let. Nabít je můžete z klasické zásuvky za 3 a půl hodiny a ujedete s nimi až 110 kilometrů! e-Coupé je temperamentní, inteligentní, navržený moderní tvar umocňuje dobrý pocit z jízdy. Provoz elektromobilů Aixam e-Coupé je velmi ekonomický vzhledem k nabíjení akumulátoru o kapacitě necelých 6,5 kWh a možnosti využití volného parkování v Praze.

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2018

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, 140 00 Praha

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části bez placených zón stání, v okolí hotelu lze bez problémů zaparkovat. Parkování u hotelu Oáza nebo vlevo před vjezdem na parkoviště hotelu Occidental v parkovacím domě. Cena pro účastníky konference 200 Kč/den - parkovací kartu nutno aktivovat na recepci hotelu a zde i parkování uhradit. Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

  

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 30. dubna 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 30. dubna 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

4250 Kč

Registrační poplatek

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Partneři

Partneři konference: 

                 

 

 

                     

 

Záštitu nad konferencí přijali:

                                

Odborní partneři:
 

                         
 

Mediální partneři:

           

 Organizátoři konference:

 

  

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů